Del 14 al 21 de setembre, el Club Natació Granollers ha rebut una vintena de propostes per a la reforma estatutària. Aquesta ha estat la resposta del procés participatiu que es va obrir del 14 al 21 de setembre, fent una crida a tots els socis i sòcies de ple dret de l’entitat per a què fessin arribar les seves esmenes a la reforma dels Estatus. Un torn obert a propostes, al qual el Club agraeix l’interés i compromís del soci en aquest procés.

Aquestes propostes rebudes estan essent estudiades per l’assessoria jurídica del Club per tal de valorar la viabilitat legal de cada una d’elles, abans de ser presentades al Consell Avaluador, que es reunirà aquest dijous 27 de setembre. Un Consell que està constituït específicament per donar resposta a les esmenes presentades i definir l’esborrany dels nous Estatuts.

El Consell està integrat per:

  • 2 Membres de Junta Directiva
  • Soci/a més antic
  • Soci/a més antic major de 18 anys i menor de 20 anys
  • Soci/a més antic major de 21 anys i menor de 30 anys
  • Soci/a més antic major de 31 anys i menor de 40 anys
  • Soci/a més antic major de 41 anys i menor de 50 anys
  • Soci/a més antic major de 51 anys i menor de 60 anys
  • Assessora Jurídica del Club
  • Direcció General del CNG
  • Comunicació del CNG

L’esborrany dels Estatuts, que serà igualment estudiat jurídicament per l’assessoria legal del Club, haurà de ser aprovat pel Consell Avaluador el 4 d’octubre, que passarà a exposició pública l’endemà. Aquesta proposta d’Estatuts definitiva serà presentada per la seva aprovació en Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre.