Què és un Pla Director?

El pla director és un document oficial en el qual els responsables d’una organització (empresarial, institucional, no governamental…) reflecteixen les seves intencions envers el futur de la seva organització en el llarg termini, definint generalment un període no inferior a 5 anys.

El Pla Director Arquitectònic del Club Natació Granollers?

Davant la necessitat de realitzar obres importants en la instal·lació, i amb les experiències de actuacions anteriors, el Club ha vist convenient redactat  amb caràcter previ aquest Pla Director Arquitectònic per garantir les compatibilitats de les actuacions a executar amb la visió global de la instal·lació i el seu futur desenvolupament.

És una eina de planificació que ha de permetre que les actuacions a desenvolupar millorin la instal·lació de manera global, potenciant els complex com a un equipament unitari que doni servei a la diversitat d’usuaris que utilitzen els seus espais.

El PDA va ser aprovat per majoria absoluta en Assemblea General Extraordinària el dia 25 d’octubre de 2018.

Etapes

El Pla Director Arquitectònic és una eina de planificació que ha de servir a la propietat i el gestor de la instal·lació esportiva per a mantindre uns criteris
globals alhora de realitzar intervencions en el complex.

Les actuacions que es desenvolupin tindran que es faran  mitjançant la redacció de projectes bàsics i d’execució que defineixin amb claredat les intervencions, les
seves propostes espacials, solucions constructives i encaix en les edificacions existents. Així mateix tindran en compte les afectacions que puguin produir en el normal desenvolupament de la instal·lació i preveure mesures per reduir en el possible les afectacions.

Es defineixen en aquest Pla Director Arquitectònic unes fases d’actuació orientatives que es descriuen a continuació.

Aquesta fase conté aquelles actuacions que no poden esperar a desenvolupar altres projectes i que per el seu volum o complexitat es poden executar de
manera gairebé immediata.

Descripció de les actuacions:

 • Modificacions en la instal·lació elèctrica del complex per augmentar la seva seguretat i eficàcia.
 • Millores d’eficiència energètica en la il·luminació de la piscina P4
 • Millores d’eficiència de climatització i il·luminació de la piscina P5
 • Millores en la Climatització del espai de Fitness
 • Millores del control d’accés a la instal·lació
 • Actuacions per millorar la seguretat i habitabilitat : Instal·lació de megafonia i reparacions puntuals.

Compren els treballs de Rehabilitació i millora de la piscina P1 i P2, així com els treballs previs de construcció de vestidors i nucli de comunicació per permetre la major continuïtat de funcionament durant les obres en el edifici de P1 i P2.

FASE 1.1. Nucli Oest i Vestidors.

Aquesta fase conté aquelles actuacions que son part de la necessària renovació dels vasos de piscina V1 i V2, i que s’han d’executar abans per poder reduir les
afectacions al normal funcionament de la instal·lació.

Descripció de les actuacions:

 • Construcció del nucli de comunicacions oest, amb recorreguts diferenciats i ascensor accessible.
 • Construcció de primers mòduls de vestidors, a utilitzar durant les treballs d’enderroc i construcció de les piscines V1 i V2.
 • Climatització de l’aigua de la piscina exterior P5. Això permetrà allargar la seva utilització més enllà de l’estiu i suplir les necessitats de aigua durant la renovació de les piscines P1 i P2.

FASE 1.2. Edifici de piscines P1 i P2.

Enderroc i renovació de l’edifici de les piscines P1 i P2. Les seves patologies estructurals i el estat dels vasos de piscina obliga a refer tot aquest espai del
complex esportiu.

Descripció de les actuacions:

 • Enderroc parcial i renovació de l’edifici.
 • Construcció de nous vasos de piscina, noves instal·lacions de filtratje, tractament d’aigua i climatització.

Aquestes actuacions han de resoldre la manca d’espais per a activitats dirigides i esportives. Es crearan noves sales polivalents que ampliïn les superfícies destinades a aquestes activitats i millorin el us de la instal·lació.

Descripció de les actuacions:

 • Ampliació del nombre i superfície de sales de gimnàs i polivalents.
 • Nova zona d’aigües.

Actuacions pe finalitzar la transformació dels espais d’accés, control i recorregut per l’interior de la instal·lació, així com dotació del nombre necessari de
vestidors, millorant-ne l’accessibilitat i l’organització de grups i usuaris.

Descripció de les actuacions:

FASE 3.1

 • Finalització de l’ampliació dels mòduls vestidors.

Fase 3.2

 • Reorganització del nucli de comunicació “Est” i els recorreguts interns de la instal·lació.
 • Mòdul de bar.
 • Control d’accessos des de l’entrada principal.

Espais destinats a ús social, o complementaris a l’ús principal de la instal·lació, com son les grades per públic, o activitats externes.

Descripció de les actuacions:

 • Finalització de les grades dels vasos de piscina P1 i P2.
 • Finalització de les grades dels vasos de piscina P4.
 • Sala social.
 • Accessos activitats externes.

Calendari