POLÍTICA DE PRIVACITAT

La utilització d’aquesta web, xarxes socials i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

Adreça: LLUIS COMPANYS, 8 08401 GRANOLLERS

Dades de contacte del responsable: telèfon: +34 93 870 45 99; email: protecciodedades@cngranollers.org

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

En cas d’emplenar algun dels formularis físics o digitals serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

De manera resumida, podem trobar els diferents tractaments que realitzar el club de cara als usuaris

FINALITAT INFORMACIÓ DETALLADA

Accés i gestió a la pàgina web

Proporcionar accés als continguts en línia i aplicar mesures encamina-des a la seguretat del lloc web; portar un registre de visites a efectes estadístics.
Comunicació i contacte

Atendre les teves consultes i sol·licituds a través de la utilització dels nostres formularis de contacte, així com a través dels canals habilitats com poden ser els nostres perfils en les xarxes socials enllaçades en aquest lloc web.

CNG disposa, entre els seus canals de comunicació, xarxes socials i app pròpia com a mitjans de interacció amb els usuaris.

Candidats Recollida i gestió dels CV enviats a través dels emails i formularis habi-litats per a la participació dels candidats en els processos de selecció actius.

Sistema de registre d’usuaris

Accés a determinats apartats de la plataforma per a proveir determinats serveis als usuaris.
Comunicacions comercials Enviament de comunicacions comercials relatives als productes i ser-veis, esdeveniments o activitats del CNG a través de via electrònica, correu postal o telèfon.
Fotografies i vídeos Realització de fotografies o vídeos en les diferents activitats del club.

Accés a les instal·lacions del club

Accés mitjançant polseres biomètriques i fotografies, de cara a garantir seguretat de les instal·lacions i veracitat del soci que accedeix.

Newsletters i informació comercial

CNG podrà enviar-li informació d’interès sobre l’entitat, així com informació sobre productes, promocions, concursos, ofertes, esdeveniments o activitats, propis o de tercers, a través d’una newsletter o similar, sempre que tinguem el seu consentiment inequívoc, sol·licitat, si s’escau, a través dels formularis físics o en línia existents, així com a través dels diferents mètodes de subscripció als nostres esdeveniments, activitats o fires, o bé mitjançant les habilitacions legals establertes per la Llei 34/2002, de ser vicis de la societat de la informació i comerç electrònic. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment si així ho sol·licita seguint les condicions aquí descrites o l’enllaç incorporat a la newsletter .

Promocions, concursos i activitats

En cas d’inscriure’s a qualsevol de les nostres activitats, concursos varis o reserva/compra dels nostres serveis i productes, les dades s’utilitzaran exclusivament per a les finalitats descrites en cada formulari propi. CNG podrà contactar-li a través de l’email o telèfon proporcionat per a informar-lo sobre assumptes relatius als productes o serveis contractats, així com per a informar-lo de qualsevol canvi o modificació.

Fotografies i vídeos

En cas d’inscriure’s a qualsevol de les nostres activitats, concursos varis o esdeveniments, CNG podria prendre fotografies o vídeos dels assistents, amb finalitats de difusió de les activitats i promoció de la entitat, en mitjans propis (webs, xarxes socials, etc.), així com en mitjans de tercers interessats. S’informarà fefaentment mitjançant cartells informatius i/o en les condicions de subscripció de cada esdeveniment o activitat. En qualsevol cas, els usuaris afectats podran exercir els seus drets en la direcció o email del responsable, esmentat més amunt.

Accés a les instal·lacions del club

Per accedir a les diferents instal·lacions del club, els socis rebran una polsera amb dades biomètriques personals que els socis hauran proporcionat prèviament per emetre la corresponent polsera. Amb l’emissió de la polsera, CNG no emmagatzema aquestes dades biomètriques, de manera que és l’usuari soci el responsable d’aquest tractament i té l’obligació de guardar-ne cura i protegir la confidencialitat de les dades emmagatzemades.

En el procés d’alta de socis, a més, es demanarà el tractament de la imatge personal dels socis per a finalitats de seguretat de les instal·lacions i control d’accés per part del personal autoritzat.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals i, al seu cas, execució d’un contracte o pre-contracte i interès legítim de l’entitat per alguns tractaments

TRACTAMENT LEGITIMACIÓ

Accés i gestió a la pàgina web

L’acceptació i el consentiment de l’interessat, manifestat a través de l’acció afirmativa de navegar a través del lloc web
Comunicació i contacte

Tractem les teves dades sobre la base dels nostres interessos legítims per a atendre les teves sol·licituds i relacionar-nos amb els usuaris per a crear una comunitat. Entenem que aquest tractament es realitza a partir de la seva sol·licitud o voluntària interacció amb els nostres ca-nals, per la qual cosa és beneficiós per a totes dues parts ja que po-dem atendre’t adequadament i complir amb les teves expectatives.

Candidats Les seves dades proporcionades voluntàriament seran tractades per a l’execució de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

Sistema de registre d’usuaris

L’execució d’un contracte i el compliment de les nostres obligacions legals.
Comunicacions comercials L’acceptació i el consentiment de l’interessat manifestat a través de la marcació de la casella corresponent o la subscripció.
Fotografies i vídeos Consentiment per part dels usuaris.

Accés a les instal·lacions del club

Interès legítim per part del club, missió en interès públic.

Destinataris i transferències

Destinataris: CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i entitats establertes legalment.

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.

Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

CNG ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

CNG prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Referent a la botiga online, únicament s’autoritza a adquirir productes als majors de 18 anys.

En cap cas el menor podrà facilitar dades a que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Analítiques Web

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estadístiques sobre l’ús de la web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions analítiques de Google Inc. (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquesta web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, conforme a la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca. En utilitzar aquesta web l’usuari dóna el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquesta web integra funcions de Google Inc. (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFÒRNIA, USA) com per exemple vídeos de YouTube, mapes i botons “+1”. Per aquesta raó en utilitzar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web des de la seva adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flaix en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari en Internet per oferir-li publicitat adaptada als seus interessos, conforme a les seves polítiques de privacitat: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. En utilitzar aquesta web l’usuari dona el consentiment per al tractament de les seves dades a Google per a les finalitats indicades