POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Club Natació Granollers desitja informar de forma transparent, a través d’aquesta Política de Privacitat, sobre tots els tractaments que portem a terme amb les seves dades, la finalitat per la qual les tractem i els drets que com usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual es conservaran les vostres dades.

L’informem que en accedir al nostre lloc web passa a tenir la condició d’Usuari. Com a usuari, vostè declara que té la capacitat legal necessària per entendre i acceptar en la seva totalitat la Política de Privacitat. Aquesta Política de Privacitat hauria de llegir-se conjuntament amb la nostre Política de Cookies  i Condicions d’Ús i Contractació en el supòsit que efectuï qualsevol compra a través del nostre lloc web.

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudeixi coneixent els serveis que el Club Natació Granollers els hi ofereix.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Club Natació Granollers (en endavant “Responsable”), societat constituïda sota la llei espanyola titular del CIF número G08500670 i inscrita en el registre de Clubs i Associacions Esportives amb núm. 2698 de 22-9-83, és el responsable del tractament de les dades personals que ens facilita.

Direcció postal: C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers
Telèfon: +34 93.870.45.99
Correu electrònic: club@cngranollers.org
Contacte Delegat de Protecció de Dades: protecciodedades@cngranollers.org

Què és una dada i un tractament de caràcter personal?

Són aquelles dades que identifiquen o permeten identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar a una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el número del DNI pot arribar aconseguir identificar-la de manera indirecta. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe entre d’altres. També podrien incloure els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació obtinguda a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és qualsevol operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, recollida, registre, conservació, ús i comunicació de les seves dades.

Quin tipus d’informació recollim?

Per poder gestionar la nostra relació contractual, accedir a l’àrea soci o realitzar compres a la botiga online, cal que es registri al nostre lloc web. En efectuar aquest registre, obtindrem les següents dades de vostè:

* Nom
* Cognoms
* Data de Naixement
* País
* Sexe
* Direcció
* Número d’identificació (DNI/NIF/NIE)
* Número de compte bancari IBAN
* Correu electrònic

Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació i execució del servei.

Igualment, de forma voluntària, podem recollir dades que hagin estat incloses en el formulari de registre i no són obligatòries per al registre, com ara:

* Telèfon mòbil i fix

Com a usuari, garanteix que les dades personals facilitades al Club Natació Granollers són veraces. Així mateix, podem emmagatzemar una “ID de sessió” corresponen a un codi intern que us identifica com a usuari.

A través de quines vies captem les seves dades personals?

No és necessari registrar-se en el nostre lloc web per poder gaudir i informar-se de tots els serveis i activitats que oferim com a Club Natació Granollers. Només captem i tractem la informació que vostè ens ha proporcionat mitjançant els següents canals:

1. Formulari d’inscripció en donar-se d’alta com soci.

2. Formulari d’inscripció com a convidat.

3. Formulari d’inscripció d’una activitat.

4. En subscriure’s a la nostra newsletter per estar informats sobre notícies, pròxims esdeveniments i activitats relacionades amb el Club Natació Granollers.

 

Quins tractaments realitzem amb les seves dades personals i amb quines finalitats?

Volem ser transparents amb vostè i informar-lo sobre les operacions que portem a terme amb les seves dades i les finalitats de per què tractem aquestes dades.

A continuació, exposem tots els tractaments o operacions que fem amb les vostres dades personals:

  • Tractament i enviament de comunicacions comercials.

Aquest tractament es realitza amb la finalitat d’enviar-li informació de caràcter comercial a través del seu correu electrònic, novetats del Club Natació Granollers, així com promocions, informació sobre activitats, esdeveniments, descomptes, etc.

Us informem que en qualsevol moment es podrà oposar a rebre comunicacions comercials, seguint les instruccions al peu del correu electrònic enviat pel Club Natació Granollers, o enviant un correu electrònic a protecciodedades@cngranollers.org.

  • Registre i gestió del compte dels usuaris per la compra online al nostre Club.

Les finalitats d’aquest tractament són:

* Tractar el registre de nous usuaris.

* Proporcionar un servei d’atenció al client per resoldre qualsevol consulta o informació.

* Tramitació i gestió de les compres online fetes pels usuaris a través de la botiga de la nostra web.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La normativa de protecció de dades requereix per al tractament de les seves dades, tenir una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la seva informació personal ens basem en tres bases jurídiques en funció de l’activitat o tractament que fem de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades personals poden ser:

Consentiment: És possible que enviem comunicacions comercials per correu electrònic sobre esdeveniments, promocions, descomptes, que poden ser del seu interès. L’enviament de comunicacions comercials únicament es farà sempre que ho hagi consentit prèviament a què tractem les seves dades personals per a aquest propòsit. En qualsevol cas, l’informem que pot revocar el seu consentiment i per tant, oposar-se a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment de manera senzilla.

L’execució del contracte: Per fer una compra de qualsevol dels nostres serveis a través de la nostra botiga online, haurà d’acceptar expressament les nostres Condicions i Ús de Contractació, convertint-se en part del contracte subscrit amb nosaltres. Sempre podrà consultar aquestes condicions a l’enllaç Condicions i Ús de Contractació.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Es conservaran les dades mentre que no sol·licita l’eliminació del seu compte al nostre lloc web i en qualsevol cas, durant els terminis establerts per la legislació aplicable sobre la prescripció de les responsabilitats.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

A continuació, li facilitem els drets que com a usuari del lloc web pot exercir:

DretsQuè significa?
Dret d’accésTeniu dret a què Club Natació Granollers li confirmi si està tractant o no les seves dades personals i en aquest cas, el dret a saber quines dades tracta.
Dret de rectificacióConsisteix en la possibilitat de modificar aquelles dades que són inexactes o incompletes, havent de sol·licitar la rectificació de les dades que vol que es modifiquen.
Dret d’oposicióVostè pot oposar-se en qualsevol moment a què tractem les seves dades. Té dret a oposar-se per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que el concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. Club Natació Granollers deixarà de tractar les seves dades personals, excepte que acreditem motius legítims per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per la formulació, l’exercici o defensa de reclamacions.
Dret de

supressió

Aquest dret permet la supressió de les seves dades personals. Les dades es mantindran bloquejades de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats que han sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.
Dret a la portabilitat de les dadesVostè té dret a copiar i transferir dades de la nostra base de dades a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament es basi en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractamentAquest dret li permet per sol·licitar la suspensió del tractament de les seves dades quan:

– Impugni l’exactitud de les dades, mentre que Club Natació Granollers verifica l’exactitud.
– Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es comprova si els motius legítims del Club Natació Granollers prevalguin sobre els seus com a interessat.

Igualment, aquest dret li permet preguntar a Club Natació Granollers que conservi les seves dades personals quan: * El tractament de les dades sigui il·lícit i com a persona interessada s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús. * El Club Natació Granollers ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessitin per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.

¿Com exercitar aquests drets?Podrà exercir el seu dret, enviant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic protecciodedades@cngranollers.org o bé per correu postal, sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, dirigida a la següent adreça: C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers – Ref. Protecció de dades. Així mateix, us informem que quan Club Natació Granollers no hagi satisfet correctament els seus drets, podràs presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Si vulgues conèixer més informació sobre aquesta llei i com exercir-lo, podrà dirigir-se a l’AEPD:

http://www.agpd.es
Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17
C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid

A qui comuniquem les dades personals?

Club Natació Granollers no revelarà la informació personal que ens proporcioni mitjançant els canals descrits anteriorment, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei contractat, com és la comunicació a plataformes de pagament, bancs i empreses per tal que pugui processar transaccions.

Igualment, és possible que puguem comunicar les seves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació als tribunals o organismes de l’administració pública.

Canvis en la present política de privacitat

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis en els criteris seguits per l’autoritat de control competent de Protecció de Dades en cada moment. El Club Natació Granollers es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatius.

Última versió: maig 2018.

Contacte

Si vostè té algun dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les seves dades personals, pot escriure’ns a protecciodedades@cngranollers.org