Política de Privacitat

Home/Política de Privacitat
Política de Privacitat 2017-05-30T14:01:39+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació legal

El mapa www.cngranollers.org (en endavant el “lloc web”) és titularitat de l’empresa CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, societat constituïda sota la llei espanyola amb domicili al C/Lluís Companys 8, 08401 Granollers, titular del CIF número G08500670 i inscrita en el registre de Clubs i Associacions Esportives amb núm. 2698 de 22-9-83.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa el lloc web a la seva disposició com a usuari per a que ens pugui conèixer millor, contactar amb nosaltres o adquirir entrades per als esdeveniments publicats a la nostra web.

 

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS i l’usuari

Al CLUB NATACIÓ GRANOLLERS ens preocupa la seguretat dels nostres usuaris, per tan garanteix l’adopció de les mesures oportunes per garantir el tractament confidencial d’aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari, en particular les estipulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament Reial decret 1720 / 2007.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa la web www.cngranollers.org a disposició dels usuaris d’Internet per tal que puguin conèixer l’empresa, així com els serveis que ofereix, contractar-los si així ho desitgen, posar-se en contacte amb CLUB NATACIÓ GRANOLLERS o conèixer els tràmits per tal de fer-se soci, els serveis que ofereix el centre, les condicions dels mateixos, mitjans de pagament disponibles, etc.

A l’accedir a la pàgina web www.cngranollers.org passes a tenir la condició d’usuari d’aquesta web (en endavant “usuari”), declarant que és major d’edat i que té la capacitat legal necessària per entendre i acceptar plenament i sense reserves la present Política de Privacitat.

La present Política de Privacitat regula juntament amb les Condicions Generals d’ús i contractació, i la Política de cookies l’ús del lloc web www.cngranollers.org. En particular la present Política de privacitat regula l’ús i tractament que CLUB NATACIÓ GRANOLLERS dona a les seves dades de caràcter personal.

 

CONFIDENCIALITAT

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es compromet a complir amb la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de mantenir-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Què fem amb les teves dades personals?

Per accedir a determinats serveis al nostre Lloc web, és necessari que ens faciliti voluntàriament les seves dades personals. Les dades personals que ens faciliti, seran incorporades en un fitxer del qual és titular i responsable CLUB NATACIÓ GRANOLLERS.

Mitjançant l’enviament de les seves dades personals, ens garanteix que aquestes són veraces, completes i actuals i que corresponen a la seva identitat. Serà responsabilitat seva els danys o perjudicis que derivin d’un incompliment per part d’aquesta obligació.

Les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades habilitades al lloc web tenen caràcter voluntari, mentre que la negativa a proporcionar les dades sol·licitades pot resultar en la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, li mantindrem informat del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

Els camps marcats amb asterisc (*) inclosos als formularis són estrictament necessaris per satisfer la seva petició, essent voluntària la inclusió de la resta de dades.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no compartirà cap dada de caràcter personal sense el seu consentiment previ, excepte per a aquelles comunicacions que siguin necessàries per al compliment del servei sol·licitat per la seva part, com per exemple la comunicació de les seves dades personals i/o financers a les companyies de targetes de crèdit, bancs i empreses necessàries per tal de processar les transaccions realitzades amb nosaltres. Això inclou les verificacions que el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS consideri convenients per dur a terme una correcta identificació de l’usuari i en compliment de les previsions oportunes de la normativa sobre blanqueig de capitals (Llei 10/2010, 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capital i de finançament del terrorisme), incloent la recollida de dades de les entitats bancàries amb l’objectiu de verificar la titularitat dels comptes.

Fora dels supòsits anteriorment especificats, CLUB NATACIÓ GRANOLLERS no revelarà a tercers la informació personal que ens proporcioni a través del lloc web, excepte quan la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent.

Quins drets tens?

Les dades personals de contacte que ens proporcioni voluntàriament, seran tractades de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), recollida a l’arxiu CNGCLIENTES” degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, on el responsable és CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, i amb la finalitat de gestió de la base de dades dels usuaris de la web.

La persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant per correu ordinari al responsable del fitxer ubicat a C/ Lluís Companys 8, 08401 Granollers, o per correu electrònic a l’adreça: comunicacio@cngranollers.org, en tots dos casos amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a l’efecte i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Com protegim les seves dades?

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS compleix amb els estàndards de seguretat recomanats per a protegir les dades dels seus usuaris. No obstant, ens és impossible garantir absolutament la seguretat, ja que hi pot haver accions de tercers fora del nostre control. Com a conseqüència, en cap cas CLUB NATACIÓ GRANOLLERS serà responsable dels danys o perjudicis causats als usuaris per causes no imputables a la mateixa, com a exemples, situacions de força major, virus, components nocius o intrusions informàtiques de tercers.

Comunicacions comercials

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS sol·licitarà, en el mateix moment de la recollida de dades de caràcter personal, el seu consentiment per rebre comunicacions comercials per via electrònica sobre productes o serveis relacionats amb l’activitat del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS. Vostè pot expressar el seu desig de rebre comunicacions personals o oposar-se a elles. A més, teniu la possibilitat d’excloure d’aquest servei seguint les instruccions que figuren al peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, estan d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, així com la normativa que la desenvolupa.

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS podrà posar-se en contacte amb l’usuari en qualsevol moment per a que aquest demostri la seva edat real mitjançant fotocòpia del DNI o equivalent. La no resposta en un temps pot suposar el bloqueig o cancel·lació del perfil.

Modificacions en la Política de privacitat

La present política de privacitat podrà variar en el temps a causa de possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’autoritat competent en tot moment. Per això el CLUB NATACIÓ GRANOLLERS es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials vigents en qualsevol moment.

Política de Cookies

CLUB NATACIÓ GRANOLLERS posa a la seva disposició tota la informació sobre l’ús de cookies en el lloc web  www.cngranollers.org en la Política de Cookies.

Com contactar amb nosaltres?

Podeu contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol problema enviant un correu a l’adreça electrònica comunicacio@cngranollers.org o mitjançant el servei d’atenció a l’usuari al número de telèfon + 34 938704599.