Missió

El Club Natació Granollers té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física
i esportiva sense ànim de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

Valors

El Club Natació Granollers creu en l’esport com a mitjà per a transmetre:

Valor educatiu

L’esport com a mitjà per a transmetre valors de respecte, de superació, de joc net i de treball en equip contribuint a la formació i desenvolupament de les persones

Valor social

L’esport com a espai de convivència on es fomenten i enforteixen les relacions socials i col·lectives

Valor competitiu

L’esport com a instrument de formació d’esportistes competitius que representin el club amb noblesa i respecte

Valor de la salut

L’esport com a activitat que contribueix a preservar la salut i la qualitat de vida de les persones, fomentant uns hàbits i estils de vida saludable

Visió

La nostra visió és ser un club referent en la dimensió esportiva, social i de gestió.

Logo Club Natacio Granollers