Codi Ètic

Canal de denúncia

El canal de denúncia és una via segura per a que qualsevol persona de bona fe ens informi de possibles conductes, relacionades amb l’activitat del Club, que siguin o sospiteu puguin ser il·legals, delictives o contràries al codi ètic.

Això inclouria, entre d’altres, presumptes actes d’estafa, suborn, corrupció, frau, arranjament de partits, dopatge, assetjament, discriminació o violació dels drets humans o de protecció del medi ambient.

Els nostres empleats tenen l’obligació de denunciar les irregularitats, però volem encoratjar socis i usuaris a fer el mateix. Si teniu coneixement o sospita fundada de què algú del CNG o vinculat al Club pugui estar realitzant conductes contràries al nostre Codi Ètic, us demanem que ens ho feu saber, per a poder investigar-ho i prendre les accions corresponents per a posar fi a les irregularitats, reparar els perjudicis causats i prendre les accions legals oportunes.

No cal que ens aporteu proves, perquè el Club s’encarregarà d’investigar el que ha succeït. L’únic que demanem és que el que ens expliqueu sigui veritat.

Podeu fer-ho personalment (demanant hora per telèfon o per correu electrònic al nostre Oficial de Compliment al mail compliance@cngranollers.org) o a través d’aquest aplicatiu.

El nostre Oficial de compliment actualment és en Jordi Mas. Si ell és la persona a qui vols denunciar, l’aplicatiu té una opció que et garanteix que la denúncia serà rebuda directament pel Comitè Ètic del Club i que, per tant, serà tractada amb total objectivitat i imparcialitat.

És important que ens faciliteu tota la informació que tingueu sobre els fets que denuncieu i ens digueu, si ho sabeu:

  • QUI és el responsable o l’autor/a de les irregularitats, ja sigui una persona, una empresa, un organisme o un departament del Club;
  • QUÈ ha succeït;
  • QUAN ha passat i si s’han repetit els fets;
  • ON ha passat;
  • QUI pot tenir més informació sobre els fets.

També us agrairem que ens adjunteu tots els documents, fotografies i enregistraments que tingueu i que puguin provar el que expliqueu.

Podeu fer la denúncia donant-nos les vostres dades o bé de forma anònima. En tots dos casos és important que sapigueu:

– Que, si ens faciliteu la vostra informació, les vostres dades no només gaudiran de tota la protecció de la llei, sinó que us garantim que romandran ocultes durant tot el procediment i que en cap cas en tindran accés les persones denunciades;

– Que, si voleu fer la denúncia anònimament, us encoratgem a -com a mínim- facilitar-nos una via de contacte per a que puguem informar-vos de la investigació, escoltar el vostre testimoni i comunicar-vos la resolució que es prengui respecte a la seva denúncia;

– En cap cas es prendrà cap represàlia contra qui denunciï de bona fe, és més, el Club agraeix la vostra col·laboració per a evitar irregularitats i preservar el nostre compromís amb la llei, la ètica i els valors esportius; i que,

– Tanmateix, no es toleraran denúncies falses o realitzades amb mala fe i temerari menyspreu a la veritat, de tal forma que -si el Club verifica que la denúncia no es realitza de bona fe- procedirà a prendre les accions legals oportunes.

Les vostres denúncies seran rebudes per l’/la Oficial de Compliment o el Comitè Ètic i, en el termini de 7 dies hàbils, si ens heu facilitat informació de contacte, rebreu una comunicació que us informarà de si s’ha procedit a incoar expedient (no s’investigaran en aquest canal les denúncies manifestament falses, de mala fe o que es refereixin a qüestions de qualitat o atenció al soci) i de qui participarà en la investigació i decisió, a fi de que informeu si considereu que algun dels partícips té algun conflicte d’interessos que qüestiona la seva objectivitat.

L’/la encarregat/da de la investigació, comunicarà la denúncia a les persones denunciades preservant en tot moment la vostra identitat i procedirà a realitzar les investigacions que estimi oportunes, incloent una entrevista personal amb la persona denunciada i una altra amb la persona denunciant, que es practicarà fora de les oficines del Club, per a garantir el seu anonimat.

Durant la investigació, si fos necessari, s’adoptaran les mesures cautelars necessàries per a aturar la infracció i, en el seu cas, evitar o reparar els danys produïts.

Després de la investigació, es realitzarà un informe i proposta de resolució.

Finalment, el Comitè Ètic o la Junta Directiva (si existissin indicis de delicte/s) en un termini no superior a tres mesos, procedirà a dictar una resolució i, en el seu cas, adoptar les sancions que procedeixin, informant a la Fiscalia si fos necessari.

Finalitzat l’expedient, rebreu una comunicació informant-vos del resultat del mateix i de les accions realitzades pel CNG arrel de la vostra denúncia per a posar fi a la situació, sancionar els comportaments il·lícits o irregulars i millorar en la prevenció de les conductes indesitjables en el nostre Club.

Ajudeu-nos a millorar!

Així doncs, si vols fer una denúncia…