Més d’una seixantena de socis i sòcies de ple dret (majors de 18 anys) del Club Natació Granollers van assistir a l’Assemblea General Extraordinària, convocada ahir dijous 25 d’octubre, on es va apostar pel futur, aprovant per majoria absoluta el Pla Director, un pla de les properes intervencions arquitectòniques a curt, mig i llarg termini, amb el què es millorarà, ordenarà i farà créixer el Club en instal·lacions.

També es van aprovar les fases d’execució, que s’han traçat considerant les prioritats i plantejant la mínima afectació al servei. D’aquesta manera, la fase zero, és a dir, la primera en executar-se, permetrà finalitzar la zona d’aigües. La fase 1 contempla un nou edifici de vestidors a la zona exterior, mentre que en la fase 2 es remodelarà l’edifici de les piscines 1 i 2. A la fase 3 es millorarà el control dels accessos i a la fase 4 s’ampliarà la sala de fitness.

Degut a què no es té una xifra exacte de cadascuna de les fases i donat que el Club no es propietari de les instal·lacions –de l’Ajuntament de Granollers-, es va retirar el punt de l’ordre del dia on es demanava l’autorització per a poder augmentar el límit establert pels Estatuts del 20% al 30% de l’import total del pressupost anual de l’exercici vigent, per tal de poder escometre el Pla Director presentat. La Junta Directiva va aclarir que se signarà un conveni amb l’Ajuntament de Granollers i a cada una de les fases hi haurà una licitació pública.

Però les qüestions relacionades amb el Pla Director no van ser els únics punts de l’ordre del dia que van quedar aprovats. L’Assemblea també va donar el seu suport a la modificació dels Estatuts, els quals van ser sotmesos a un procés participatiu per als socis i sòcies, que van poder fer esmenes a la seva reforma i que, a través d’un Consell Avaluador va acabar definint-ne l’esborrany. Aquest Consell Avaluador, creat específicament per aquest fet, també va quedar ratificat en Assemblea. També es va aprovar la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública, pel què s’iniciaran els tràmits per a aconseguir el reconeixement administratiu pel qual una associació sense ànim de lucre, com el CNG, pot assumir una finalitat d’interès general a través del desenvolupament de l’activitat que constitueix el seu objecte social, i així poder gaudir d’exempcions i beneficis fiscals tant el club com les persones físiques i jurídiques que fan aportacions al club, entre d’altres.