Dinàmics impartirà cursos de socorrisme al Club Natació Granollers a partir de l’octubre.

S’apropa l’estiu i es fa evident la gran demanda de socorristes per part d’entitats esportives, ajuntaments, empreses que organitzen casals d’estiu o gestionen instal·lacions aquàtiques, etc.   I d’acord amb la nova llei de les professions de l’esport, és imprescindible que els professionals del socorrisme acreditin una titulació oficial per poder exercir en aquest àmbit.

Les entitats i empreses que gestionen instal·lacions aquàtiques o platges són molt conscients de la importància de contractar professionals qualificats, tant per respectar la llei com per vetllar per la seguretat dels usuaris. Els socorristes han d’acreditar una formació completa i exhaustiva en vigilància i prevenció d’accidents, tècniques de rescat i primers auxilis, ja que només així podran garantir un bon funcionament de la instal·lació i minimitzar el risc d’incidents.

De fet els socorristes no només són necessaris els mesos d’estiu en piscines, platges, parcs aquàtics i casals d’estiu, sinó també durant tot l’any en instal·lacions esportives. Cal tenir present que les entitats esportives busquen professionals polivalents que puguin realitzar diferents tasques a la mateixa instal·lació, i donen preferència a candidats que puguin combinar la feina de socorrista amb d’altres com classes dirigides, etc.

Tot i la demanda, el socorrisme és una de les especialitzacions on hi ha més manca de professionals, i per això la inserció laboral de les persones qualificades és pràcticament del 100%. Per aquest mateix motiu, les empreses i entitats són molt receptives a acollir alumnes de pràctiques, i en moltes ocasions posteriorment els contracten.

Davant d’aquesta situació, des de l’any 2016 l’escola Dinàmics es dedica a la formació de socorristes a la comarca del Vallès Oriental. Ja compta des de fa temps amb cursos a Mollet i Llinars del Vallès, i ha format a més de 150 socorristes.

 

Inscriu-te al curs de socorrisme al CNG

Al Club Natació Granollers podràs cursar un Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques, una titulació oficial amb validesa a tot l’estat. El curs, que s’imparteix entre els mesos d’octubre i desembre en horari de matins, consta de 290 hores de formació presencial i 80 hores de pràctiques.

Les inscripcions ja estan obertes!

 

Què és Dinàmics?

Dinàmics és un projecte compartit de les escoles cooperatives Ginebró (Llinars V.) i Sant Gervasi (Mollet V.), que va sorgir arrel de la necessitat que es va detectar a la comarca del Vallès Oriental de formar professionals en els àmbits de l’esport, el lleure i la salut. Actualment imparteix cursos oberts a tothom i formacions privades per empreses. Les seves línies de treball principal són el socorrisme i el lleure educatiu.