La Junta Directiva del Club Natació Granollers va exposar als socis i sòcies de l’entitat la gestió que es va realitzar durant l’Estat d’Alarma, que va propiciar el tancament de les seves instal·lacions del 13 de març al 3 de juny. I ho va fer durant la Reunió Informativa que es va realitzar via telemàtica el passat dimarts 21 d’octubre, on els socis i sòcies van poder conèixer de primera mà el perquè de les decisions presses des del punt de vista jurídic, laboral, social, d’obres i reobertura i econòmic.

Durant la Reunió es va explicar el perquè del cobrament de les quotes socials durant el període en què la instal·lació va estar tancades i que va ser una de les decisions més difícils d’entendre per part dels socis i sòcies del Club. I és que, tal com determina la llei, les quotes de les entitats sense ànim de lucre, com el CNG, són “aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades”, i així es va pronunciar també l’Agència Catalana del Consum, que va ratificar el fet de què aquestes quotes no generen dret a devolució, com sí que les generen les quotes dels centres privats; o els serveis que realitza el club i que, d’altra banda, en no realitzar-se dita prestació durant aquest període es van retornar o compensar els imports en posteriors rebuts. Per altra banda, l’Assembla, màxim òrgan del club, és l’única que pot decidir una modificació de les quotes o compensacions a favor del soci, pel que la Junta tampoc podia adoptar cap modificació en tal sentit.

Davant d’aquestes qüestions legal així com de la comprensió de la Junta Directiva davant d’aquesta situació provocada per la pandèmia mundial, es va comprometre a compensar els socis i sòcies per aquest període en què la instal·lació va estar tancat, i així ho va fer assignant un saldo equivalent al valor del 30% de la quota corresponent de tres mesos a bescanviar per serveis esportius i de salut. D’altra banda, la Junta també va ser sensible amb els socis i sòcies que podien estar passant una situació complicada a nivell econòmic, aplicant una fórmula vàlida als Estatuts: les suspensions temporals, és a dir, la congelació de les quotes socials durant un període de temps determinat. La Junta va arribar a concedir fins a 660 suspensions, més de 300 de les quals ja tornen a estar activades com a socis i alguns que encara estan en suspensions han demanat perllongar-la donat la seva situació.

El Club, a més a més, es va reinventar i mentre no podia obrir la instal·lació, va oferir classes online, a través de les xarxes socials i de l’aplicació mòbil per tal de seguir fomentant la pràctica esportiva, va realitzar una atenció personalitzada i de seguiment als majors de 70 anys per a què se sentissin acompanyats des de casa… però malgrat tots els esforços, el Club va partir una davallada del 39% de la seva massa social que a dia d’avui s’ha estabilitzat. Una pèrdua, però, que està en la línia percentual mitja de les entitats esportives amb socis, com el CNG, que gestionen també en règim concessional instal·lacions amb ús i gaudi per part dels seus socis actius.

Per aquest motiu, les quotes socials durant aquest període -en què la instal·lació estava tancada, no hi havia ingressos per prestació de serveis (representa un terç dels ingressos), i amb la davallada de socis- han contribuït a garantir la viabilitat d’un Club amb més de 50 anys d’història; del seu patrimoni i instal·lacions, que van rebre un manteniment preventiu així com també han estat degudament adequades a les noves mesures sanitàries per fer del centre un espai segur i covid-free; de les seves seccions esportives a qui es va donar acompanyament i seguiment durant tot el confinament; i del seu capital humà, integrat per una plantilla de 108 treballadors, els quals van estar en ERTO amb complementació dels sous al 100% i avançament de l’import del SEPE, per tal de garantir la màxima estabilitat econòmica als treballadors.

I aquestes decisions, han permès arribar a un equilibri econòmic que sense el cobrament de les quotes socials no hagués estat possible, ja que de no haver-ho fet, hagués generat grans pèrdues, fent perillar la viabilitat present i futura de l’entitat.

A més a més de les explicacions oportunes sobre aquest període, els socis i sòcies tenien tota la documentació a tractar a la seva disposició i van poder formular preguntes prèviament, que van ser contestades durant la Reunió Informativa que, recordem, va ser en format telemàtic degut a la situació d’alt risc de rebrot al país. Un nou format, per altra banda, que va permetre a la Junta Directiva exposar la gestió realitzada dins d’un període no superior de 120 dies des de l’aixecament de l’Estat de l’Alarma, tal i com es va comprometre a fer-ho.