El Consell Avaluador, reunit ahir dijous 4 d’octubre, va aprovar l’esborrany dels Estatuts que passen, a partir d’avui, a exposició pública. Aquesta proposta d’Estatuts serà presentada per la seva aprovació en Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre.

Recordem que el Club va iniciar, el passat 14 de setembre, un procés participatiu per a què els socis i sòcies de ple dret de l’entitat fessin arribar les seves esmenes a la reforma dels Estatuts. Finalitzat el període de presentació de propostes, el 21 de setembre, el Consell Avaluador va estudiar la vintena d’esmenes rebudes i va donar resposta a cada una d’elles, definint l’esborrany dels nous Estatuts, que podeu consultar a continuació, així com també els actuals que s’ha sotmès a la reforma.

Les modificacions més significatives que presenta aquesta reforma estatutària són: la creació de la figura del defensor del soci, de caràcter consultiu; la creació d’un consell d’honor; la regulació de la Junta Gestora; la definició del procés electoral; i la limitació de mandats de la Junta Directiva.