Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 25 d’octubre de 2018 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (sala 3 de fitness), amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació, si s’escau, del Consell Avaluador
  2. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts
  3. Sol·licitud, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Director
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les fases d’execució del Pla Director
  6. Autoritzar, si s’escau, l’augment del límit fins al 30% de l’import total del pressupost anual de l’exercici vigent, per tal d’escometre el Pla Director, en virtut de l’actual article 14.k. dels Estatuts
  7. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
8 d’octubre de 2018

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu

*La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea restaran a disposició del soci el 15 d’octubre, 10 dies abans de la realització de la mateixa, tal i com marquen els actuals Estatuts.