Benvolgut consoci/consòcia,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 23 de desembre a les 19:00hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a sala de gimnàstica ‘Aurora Morata’  del Club Natació Granollers, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2020-2021
 3. Declaració d’Utilitat Pública
 4. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2020-2021
 5. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2021-2022
 6. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2021-2022
 7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.k dels Estatuts
 8. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
 9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
 10. Torn obert de paraules
 11. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
8 de desembre de 2021
Per assistir a l’Assemblea cal ser soci/sòcia major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci/sòcia i presentar un document personal acreditatiu