Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dimarts 29 de desembre de 2020 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, de manera telemàtica*, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2019-2020
 3. Aprovació, si s’escau, del Resultat del nou exercici 2019-2020
 4. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2020-2021
 5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2020-2021
 6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.k dels Estatuts
 7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades per la Junta Directiva
 8. Ratificació, si s’escau, d’incorporació de membre de Junta Directiva
 9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
 10. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
 11. Presentació del conveni amb l’Ajuntament de Granollers.
 12. Torn obert de paraules
 13. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

LA JUNTA DIRECTIVA
Granollers, 11 de desembre de 2020

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys i no tenir suspesa la condició de soci.

* Degut a la situació de pandèmia a Catalunya, l’Assemblea es realitzarà de manera telemàtica. Per tal de poder garantir la connexió virtual, així com per assegurar el dret de reunió i de participació dels socis i sòcies de ple dret, caldrà realitzar inscripció prèvia abans del  27 de desembre (inclòs) en l’enllaç facilitat per correu electrònic.