En previsió a la vaga convocada pel proper divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, el Club Natació Granollers vol comunicar-vos que el servei podrà veure’s afectat al llarg del dia, no podent, fins i tot, garantir l’activitat habitual.
Davant d’aquesta convocatòria, volem comentar-vos les següents consideracions:
  • El dret a vaga de les treballadores i treballadors està protegit per llei i no tenen l’obligació de comunicar la seva intenció de secundar la vaga a l’empresa.
  • Totes les treballadores i treballadors actuaran de manera individual i prendran la decisió que considerin més adequada al respecte
  • Si una treballadora o treballador decideix secundar la vaga, l’activitat (fitnness, aigua, entrenament de seccions esportives…) o servei (classes de natació, entrenadors personals…) que depengui d’ell o ella no es podrà realitzar, donat que el dret a vaga és un dret fonamental i l’empresa, per llei, no pot contractar més personal per cobrir la vacant.
  • Els serveis o activitats que no es realitzin no seran reembossats ni recuperats un altre dia, en ser una convocatòria de sindicats en què els treballadors i treballadores estan emparats per llei.
Us demanem que tingueu en compte aquesta situació a l’hora de fer, divendres 8 de març, ús i gaudir de les instal·lacions i serveis del Club.