En un comunicat emès a data de 31 de març, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i l’Agència Catalana del Consum volen aclarir els dubtes existents sobre les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre, i més concretament si aquestes quotes estarien afectades pel que preveu la normativa general de consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats pels consumidors en cas que no es prestin els serveis.

Pel que fa a les quotes  socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, “no generen dret a devolució. Són aportacions a fons perdut per contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i la pertinença a un projecte compartit per totes les persones associades. Cal tenir en compte que si estem parlant de quotes a una entitat en qualitat de soci, i que aquesta condició comporti ser copropietari de l’entitat -cosa relativament freqüent en el cas de molts clubs i entitats esportives i culturals-, aquest fet exclou la relació de consum i, per tant, ja no hi hauria lloc a cap devolució”.

Llegeix el comunicat.