Amb la voluntat d’adaptar els Estatuts del Club Natació Granollers a la normativa vigent, el proper 14 de setembre s’obrirà un procés participatiu a tots els socis i sòcies de ple dret de l’entitat, per a què puguin fer arribar les propostes per a la reforma dels Estatuts.

Les propostes poden ser enviades a través del formulari online (al final del post – desactivat per fi de termini) o presentar-les al Centre d’Atenció al Soci (ha de contenir: nom i cognoms, número de soci, telèfon, correu electrònic i proposta de modificació), abans del 21 de setembre.

Un cop rebuda totes les propostes, aquestes seran estudiades per l’assessoria jurídica del Club per tal de valorar la viabilitat legal de cada una d’elles, abans de ser presentades al Consell Avaluador, constituït específicament per donar resposta a les propostes enviades pels socis i sòcies, i definir-ne l’esborrany.

El Consell, que es reunirà per aquest fet el 27 de setembre, està integrat per:

  • 2 Membres de Junta Directiva
  • Soci/a més antic
  • Soci/a més antic major de 18 anys i menor de 20 anys
  • Soci/a més antic major de 21 anys i menor de 30 anys
  • Soci/a més antic major de 31 anys i menor de 40 anys
  • Soci/a més antic major de 41 anys i menor de 50 anys
  • Soci/a més antic major de 51 anys i menor de 60 anys
  • Assessora Jurídica del Club
  • Direcció General del CNG
  • Comunicació del CNG

L’esborrany dels Estatuts, que serà igualment estudiat jurídicament per l’assessoria legal del Club, haurà de ser aprovat pel Consell Avaluador el 4 d’octubre, per a poder-ho exposar públicament i de manera immediata el dia següent de la seva aprovació. La proposta serà presentada per la seva aprovació pels socis i sòcies en Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre.

CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Del 14 al 21 de setembre Període obert de propostes per a la reforma estatutària
27 de setembre Reunió del Consell Avaluador per a donar resposta a les propostes rebudes
4 d’octubre Aprovació de l’esborrany dels Estatuts per part del Consell Avaluador
5 d’octubre Exposició pública dels Estatuts
25 d’octubre Aprovació dels Estatuts en Assemblea General Extraordinària