El passat dijous 21 d’abril es va celebrar l’assemblea del Consell d’Honor, on van quedar ratificats els 83 socis i sòcies (majors de 60 anys i amb més de 25 anys d’antiguitat al Club) que en formen part. Una reunió anual que va ser aplaçada en diverses ocasions per la situació pandèmica.

A més a més, es escollir la nova junta per aquest període, integrada per Modest Molina, Núria Marsal i Fina Pou. 

Recordem que el Consell d’Honor és un òrgan consultiu i de mèrit, i entre les seves funcions està la de fer propostes a la Junta Directiva sobre la marxa ordinària de l’entitat, així com promoure vincles de participació i col·laboració en les activitats socials i esportives que s’organitzen.