Els socis i sòcies que van assistir el passat 17 de desembre a l’Assemblea General Ordinària del Club Natació Granollers van donar màxim suport a la gestió esportiva, social i econòmica que continua portant a terme la Junta Directiva que presideix Eduard Escandell, en una reunió assembleària que va aplegar una cinquantena de socis i sòcies que han vist com aquest any el CNG ha celebrat dues assemblees ordinàries, fruit de la modificació estatutària que fixa l’any fiscal per temporada (no per any natural) d’1 de setembre a 31 d’agost.

D’aquesta manera, es va aprovar per unanimitat la memòria de la temporada 2018-19. Els resultats en la seva vessant esportiva, una altra vegada carregada d’èxits esportius, han tornat a recolzar el treball realitzat pel cos tècnic que composa el CNG en les seves diferents seccions (natació, natació artística, waterpolo, i gimnàstica artística femenina i masculina). També en l’àmbit social, destacant les diades i actes organitzades, demostrant que la vida social del club està en plena forma, amb una molt bona participació i implicació de tots els col·lectius.

En la vessant econòmica, es va aprovar el pressupost rectificatiu d’1 de gener a 31 d’agost, així com el resultat del nou exercici fiscal, amb tancament a 31 d’agost, en aquest any atípic, per temporada.

“Per aquesta Junta i la Direcció del CNG està molt clar que enguany ha estat un exercici irregular, en ser el primer any d’un nou any fiscal.  Teníem clar que el pressupost en un any no complert i per les dates de tancament, seria de difícil compliment, però no impossible. Dit això, però, ens hem vist obligats a assolir una sèrie de despeses extraordinàries que ens han fet trontollar el pressupost, però en ser de caràcter, com hem dit, extraordinari no resulta preocupant de cara a futur”, valora Escandell, que afegeix que “el pressupost presentat per el proper any, és un pressupost realista i a la vegada conservador a on seguim amb la idea del pla d’inversions que necessita el CNG, tot buscant l’equilibri pressupostari. Un Pla de inversions que en aquests tres anys haurà multiplicat per 4 les inversions realitzades al CNG del 2012 fins al 2017.”

Entre les inversions realitzades durant aquesta última temporada, destaquen actuacions per prop de 40.000 euros com els sistemes de climatització de fitness i de les piscines 1 i 2, la revisió de la instal·lació elèctrica o el parallamps. D’altra banda, les inversions previstes per aquesta temporada 2019-2020 ascendeixen a més de 600.000 euros i contempla la renovació de la megafonia, el nou control d’accés a la instal·lació, el nou paviment de la zona de pes lliure, l’escalfament i les mantes de la piscina 5 (exterior de 50 metres), una altra part de la instal·lació elèctrica, desaigües de la sala de fitness i el projecte d’estalvi i eficiència energètica, que inclou una millora de l’aprofitament de la cogeneració​, substitució del climatitzador​, equilibrat hidràulic​, recuperació de calor dels filtres​​, projectors LED, entre d’altres, que tindrà un impacte mediambiental en 5 anys d’una reducció de 178 tones de petroli que generaria vora de 508 tones de CO2​, el que suposa la reducció de 84kg d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per usuari.

Davant del pressupostat per a la propera temporada 2019-2020, que contempla a més a més una pujada de les quotes socials per poder assumir aquestes inversions, així com també l’augment del preu de l’energia i de la massa salarial (per conveni) i poder mantenir la qualitat del projecte esportiu i social, l’Assemblea va aprovar per unanimitat, tant el pressupost com les noves quotes mensuals d’1,85€ al mes per al soci numerari (major de 18 anys), 1,52€ per al soci aspirant (menor de 18 anys) i soci major de 65 anys d’un 0,94€.

D’altra banda, es van tractar les modificacions dels Estatuts proposades pel Consell Català de l’Esport, per tal d’adaptar-se al marc jurídic vigent, quedant aprovat per l’Assemblea, així com també es va ratificar l’ampliació de mandat al nou any fiscal de dos dels òrgans nous de què disposa el CNG: Defensor del Soci i Consell d’Honor. Per últim, la Junta va presentar l’acord adquirit del compromís i adopció de la política de Compliance a l’entitat, pel qual dotarà d’un Model De prevenció de Delictes  en matèria de responsabilitat penal d’empresa, per tal d’implementar les mesures de vigilància i control adients per prevenir el risc d’esdeveniment de delictes corporatius, així com per reduir la possibilitat de la seva comissió per part de la persona jurídica.