Els socis i sòcies que van assistir el passat 25 d’abril a l’Assemblea General Ordinària del Club Natació Granollers van donar suport a la gestió esportiva, social i econòmica que està portant a terme la Junta Directiva que presideix Eduard Escandell, aprovant per àmplia majoria la memòria del 2017-18, l’exercici del 2108 i el pressupost per al 2019. Un acte al que van assistir un total de 63 socis i sòcies, mantenint el nivell d’assistència a les reunions assembleàries dels últims dos anys.

L’Assemblea va aprovar amb el 100% de vots la memòria esportiva 2017-18, en una temporada plena d’èxits amb presència a l’alta competició i amb representació internacional de totes les seccions, amb un augment en la participació en competicions nacionals i territorials, una millora en el treball de base i en categories de formació i mantenint-se com club referent en àmbit esportiu-competitiu, i fent molt de ressò en l’aspecte formatiu, tant esportiu com de valors .

Pel que fa a l’exercici 2018, es va presentar amb un resultat negatiu de 157 euros, fent incidència en els fets que van concorre al llarg de l’any 2018 (inundacions) així com l’esforç mantingut per renovar les instal·lacions, donat que el Club és una entitat sense ànim de lucre i que ha de continuar reinvertint en esport, serveis als socis i en les pròpies instal·lacions.  D’altre banda, es va poder contemplar el format d’anàlisi dels estats comptables sota el prisma del EBIDTA, que garanteix el bon funcionament econòmic del club. L’exercici es va aprovar amb el 94% de vots a favor.

Quant al pressupost pel 2019, es va presentar fins al 31 de juliol com a conseqüència del nou any fiscal (per temporada esportiva, d’agost a juliol) que contemplen els nous Estatuts,.En aquest nou pressupost, atípic, es va continuar en una línia de pressupost equilibrat, el qual va rebre el suport del 90% de l’Assemblea.

D’altra banda, en aquesta Assemblea es van ratificar les quotes del 2019, en la què només es va augmentar l’IPC de Catalunya, tal i com es preveu a l’article 15.e dels Estatuts del Club, així com dos òrgans també regits pels nous Estatuts, com el Consell d’Honor i el Defensor del Soci.

Com no hi  va haver cap proposta presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.l dels Estatuts, es va donar per tancada l’Assemblea després del torn de paraules, on els socis i sòcies van poder fer preguntes sobre qüestions del Club, com per exemple, l’estat de la zona d’aigües.