El Club Natació Granollers s’adhereix, un any més, al Manifest del món de l’Esport, promogut pel Consell Català de l’Esport pel Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, sumant-se al crit de rebuig respecte les violències masclistes, identificar i denunciar-ne les agressions, i especialment, aquelles que afecten les dones i els seus fills i filles, que s’han vist desgraciadament incrementades en aquests mesos de la pandèmia provocada per la COVID-19.

Un compromís que assumeix el Club des de fa anys, amb eines per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com religiós, moral… Com els protocols ja implantats per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament i abús sexual en el marc de la pràctica de l’activitat física i l’esport, enfocada a les seccions esportives. Avui, a més a més, s’ha presentat als treballadors i treballadores del Club un ‘Protocol d’Actuació i Prevenció d’Assetjament Laboral’, com a una nova eina per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament que es pugui produir en l’entorn laboral.

Amb la ferma voluntat de fer del Club, un entorn respectuós i lliure d’assetjament de qualsevol tipus, l’entitat seguirà treballant i implantant noves mesures per reduir les desigualtats entre homes i dones, i eradicar els assetjaments. Avui, més que mai, dóna suport al Manifest de la Generalitat en relació amb aquesta xacra.