Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 28 de novembre de 2019 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (sala d’artística del Gimàs d’Aurora Morata), amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018-2019
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost rectificatiu d’1 de gener a 31 d’agost de 2019
 4. Aprovació, si s’escau, del Resultat del nou exercici fiscal, amb tancament a 31 d’agost de 2019
 5. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2019-2020
 6. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-2020
 7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.I dels Estatuts
 8. Aprovació, si s’escau, de les modificacions dels Estatuts proposades pel Consell Català de l’Esport
 9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
 10. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
 11. Presentació de l’acord per de la Junta Directiva envers el compromís i adopció de la política de Compliance a l’entitat.
 12. Torn obert de paraules
 13. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
11 de novembre de 2019

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu

*La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea restaran a disposició del soci el 18 de novembre, 10 dies abans de la realització de la mateixa, tal i com marquen els Estatuts.