Benvolgut consoci/consòcia,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 29 de desembre a les 18:30hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:00hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a sala de gimnàstica ‘Aurora Morata’  del Club Natació Granollers, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2021-2022
 3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2021-2022
 4. Ratificació de les noves quotes del 2022-2023
 5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2022-2023
 6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.k dels Estatuts
 7. Ratificació del Defensor del Soci
 8. Ratificació del Consell d’Honor
 9. Ratificació del conveni regulador per a la gestió dels serveis esportius de la piscina municipal de Granollers
 10. Torn obert de paraules
 11. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
14 de desembre de 2022

Per assistir a l’Assemblea cal ser soci/sòcia major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci/sòcia i presentar un document personal acreditatiu