Benvolgut consoci i consòcia,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc dimarts 20 d’octubre de 2020, a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona convocatòria, amb els següents punts a l’ordre del dia:

  1. Presentació de l’informe jurídic de l’Estat d’Alarma
  2. Presentació de l’informe laboral de l’Estat d’Alarma
  3. Presentació de l’informe social de l’Estat d’Alarma
  4. Presentació de l’informe d’obres i reobertura de l’Estat d’Alarma
  5. Presentació de l’informe econòmic de l’Estat d’Alarma
  6. Presentació de propostes de millora social
  7. Torn de precs i preguntes

LA JUNTA DIRECTIVA
1 d’octubre de 2020

Davant la situació d’excepcionalitat i restriccions a causa de la pandèmia, i d’acord amb la modificació del Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i en el qual s’introdueix un nou article 31 bis, l’Assemblea es realitzarà de manera telemàtica, amb procediment que es posarà en coneixement 10 dies abans de la seva celebració.

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys i no tenir suspesa la condició de soci.