¿Qui no pateix o  ha patit alguna vegada mal d’esquena? Avui dia podem dir que una gran part de la població n’està afectada. Les causes poden ser diverses: des d’una afecció estructural, per tensió i estrès; per manca d’exercici; mals hàbits posturals…. Tots aquests factors comprometen l’esquena a uns canvis, provocant un deteriorament i una certa limitació en la funcionalitat.

Quan l’esquena pateix algun tipus de lesió, tendim a posar limitacions en l’activitat diària i s’enfronten els esforços amb por. Aquesta conducta, en moltes ocasions, només provoca que la situació no millori. És fonamental continuar amb l’activitat habitual dins d’uns límits, realitzar exercicis a mida i corregir errors posturals… i el millor per a fer-ho correctament és posar-se en mans de professionals, per a què ens marquin què i com fer-ho.

Escola d’Esquena

Al Club es proposa el programa d’escola d’esquena on intervenen un equip multidisciplinari de professionals de la salut i l’activitat física amb l’objectiu d’aconseguir la reeducació i higiene postural així com treballar amb exercicis personalitzats i adaptats, prèvia valoració del fisioterapeuta. Perquè millorar la qualitat de vida dels afectats, reduint els dolors d’esquena, així com no perdre l’adherència a la activitat física, és el repte.

Els beneficis de participar en l’escola d’esquena són:

  • Millora de la qualitat de vida i benestar psicològic
  • Millora de la higiene postural i ergonomia
  • Millora de la mobilitat articular de tot el raquis
  • Millora de la funcionalitat i la discapacitat de tota la columna vertebral
  • Estabilitat del raquis
  • Augment de la força muscular
  • Augment de la flexibilitat
  • Disminució del dolor
  • Disminució del risc de lesions
  • Prevenció de futurs dolors i problemes d’esquena

La primera escola d’esquena apareix en Suècia l’any 1969, i a Espanya als anys 80. Per tant, la preocupació de cuidar l’esquena no és d’ara, i ara al Club arriba aquesta escola d’esquena amb la mateixa filosofia i fer que el mal no aturi ningú i se segueixi mantenint un estil de vida actiu, tot millorant alhora la salut de l’esquena.