El Club Natació Granollers, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, activa un seguit d’accions preventives per tal d’extremar la precaució de contagi i contenció del nou coronavirus.

Les mesures preventives implantades pel Club, que reforcen el treball fet fins al moment,  són:

 • Dispensadors de gel desinfectant a diferents punts de la instal·lació i zones de treball
 • Millora de la ventilació de la instal·lació, i revisió de ràtios a les activitats dirigides en funció de les classes i l’espai on es desenvolupen
 • Reforç de la neteja de material esportiu i d’oficina, així com de superfícies d’àrees comuns
 • Potenciació de l’ús de la tovallola a l’hora de fer activitat física i de desinfecció de mans abans de l’ús del material esportiu
 • Tancament de les grades a les competicions organitzades pel Club, per indicació de les federacions esportives i Consejo Superior de Deportes

Tanmateix, es posa en marxa una campanya de prevenció amb consells per evitar el contagi. Aquestes recomanacions són:

Abans d’accedir al Club:

 • Utilitzar el gel desinfectant que el Club posa a disposició, abans d’identificar-te als torns d’accés de la instal·lació
 • En cas de tenir signes d’afecció respiratòria, com tos o esternuts, i febre, trucar al 061 o 112 on les autoritats sanitàries informaran del que s’ha de fer.

En fer ús de les instal·lacions:

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o utilitzar el gel desinfectant, abans d’iniciar una activitat dirigida i immediatament després
 • Fer ús de la tovallola a l’hora d’utilitzar la maquinària, col·locant-la entre el cos i l’aparell o material (en el cas del cycling, al manillar).
 • Utilitzar el paper habilitat al fitness per netejar el material fet servir

Recomanacions generals:

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en tossir o esternudar. Immediatament després, rentar-se o desinfectar-se les mans.
 • No tocar-se la cara, el nas, ulls o la boca amb les mans sense rentar.
 • Evitar el contacte estret amb persones, mantenint una distància d’aproximadament d’un metre
 • Evitar donar les mans o petons a l’hora de saludar-se

Vetllant sempre per la salut i seguretat de tots els socis i totes les sòcies, i de la població en general, agraïm la teva col·laboració per tal de contenir aquesta situació.