En el marc del compromís de la Junta Directiva del Club Natació Granollers per l’adopció d’una política de Complience a l’entitat, s’ha aprovat un Codi Ètic que defineix les línies bàsiques del que ha de ser l’actuació del Club i de tots aquells que en són part, incloent-hi els socis i sòcies, i usuaris i usuàries, treballadors i treballadores, proveïdors, col·laboradors… Es tracta d’una guia amb la que poder resoldre qualsevol conflicte o dubte que pugui sorgir en l’exercici de les responsabilitats, tant pel que fa al personal intern com qualsevol persona externa que pugui tenir relació amb el Club i es pugui veure afectada.

“En el propòsit en el que ens vàrem comprometre en el seu dia de ser el més transparents possibles, i en el fet de tenir clares les intencions de tots els que conformen l’entitat, és per nosaltres molt important donar impuls a la Compliance, que pot garantir el bon compliment i la bona praxis de tots els que conformem aquest Club”, afirma el president, Eduard Escandell, que amb l’aprovació del Codi Ètic, creu necessari donar-ne’n difusió del mateix d’una manera pública “per donar a conèixer el què i el com ens hauríem de comportar”.

I és que aquest Codi Ètic neix de l’aplicació del model de Compliance que s’està implantant al Club, amb la voluntat de dotar a l’entitat d’un entorn ètic que enforteixi la seva cultura de respecte i compliment de l’ordenament jurídic com a criteri que ha de regir la realització de les activitats mercantils o empresarials de l’entitat, i implementant les mesures de vigilància i control adients per prevenir el risc d’esdeveniment de delictes corporatius i/o per reduir la possibilitat de la seva comissió per part de la persona jurídica.

“Tot aquest procés, està comportant molts mesos de feina, però de ben segur que resultarà un manual de gran utilitat en el present i en el futur del Club per evitar situacions no desitjades per ningú.  Ara cal, però, seguir treballant de valent en el desenvolupament, difusió i pràctica de tot el que comporta i, amb l’ajuda de totes i tots, ho aconseguirem”, conclou Escandell.