Un total de 103 socis i sòcies del Club Natació Granollers han passat a formar part del Consell d’Honor, un nou òrgan consultiu i de mèrit. L’integren els socis majors de 60 anys amb una antiguitat ininterrompuda en l’entitat de 25 anys, tal i com recullen els nous Estatuts de l’entitat que va preveure, per primera vegada, aquesta nova condició de soci.

Amb la constitució d’aquest Consell, de reconeixement social, s’obre una nova via per a què la massa social estigui més present en la vida de l’entitat, actuant com òrgan de consulta i participant de manera activa, fent propostes a la Junta Directiva sobre la marxa ordinària de l’entitat, així com promovent vincles de participació i col·laboració en les activitats socials i esportives que s’organitzen.

El passat dijous 24 de gener, es van convocar els socis i sòcies que conformen al Consell d’Honor, en una reunió al Club a la què va assistir-hi una seixantena de consellers. “Ens hem sentit molt orgullosos i agraïts d’observar la implicació de tot aquest conjunt de persones que conformen el Consell d’Honor, aprovat en la darrera Assemblea.  Socis amb una antiguitat ininterrompuda de més de 25 anys i una edat de més de 60 anys, tal com recull els estatuts, i que mantenen viu l’esperit del que significa formar part del Club Natació Granollers.  Aquestes socis ens ajudaran a entendre d’on venim per saber cap a on anem en un temps tant important per el club, tot donant veu a aquest col·lectiu i fent-los partícips del devenir del club”.

D’aquesta primera reunió en va sortir quatre socis per a representar del Consell d’Honor, formant una Junta del Consell d’Honor integrada per Encarna López, Nuria Marsal, Ramon Amat i Modest Molina.