Per tal de facilitar l’assistència a la propera Assemblea General Ordinària i fer-la el més participativa possible, així com tenint en compte les consideracions rebudes per part dels socis i sòcies de l’entitat, creiem oportú modificar la data de la mateixa, que finalment tindrà lloc dimarts 17 de desembre, en mateix horari, lloc i punts d’ordre del dia de la primera convocatòria, quedant de la següent manera:

Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dimarts 17 de desembre 2019 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del senyor president
 2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018-2019
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost rectificatiu d’1 de gener a 31 d’agost de 2019
 4. Aprovació, si s’escau, del Resultat del nou exercici fiscal, amb tancament a 31 d’agost de 2019
 5. Aprovació, si s’escau, de les noves quotes del 2019-2020
 6. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019-2020 
 7. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.I dels Estatuts
 8. Aprovació, si s’escau, de les modificacions dels Estatuts proposades pel Consell Català de l’Esport
 9. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
 10. Ampliació de mandat i ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
 11. Presentació de l’acord per de la Junta Directiva envers el compromís i adopció de la política de Compliance a l’entitat.
 12. Torn obert de paraules
 13. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa


Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu.

Esperem la vostra comprensió, així com la ràpida recuperació del President del Club.