Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 25 d’abril de 2019 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (sala d’artística del Gimàs d’Aurora Morata), amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. 1. Informe del senyor President
  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2018
  3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2018
  4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes del 2019
  5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost fins a juliol 2019
  6. Ratificació, si s’escau, del Consell d’Honor
  7. Ratificació, si s’escau, del Defensor del Soci
  8. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis,
  segons els requisits establerts a l’article 15.l dels Estatuts
  9. Torn obert de paraules
  10. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
8 d’abril de 2019

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu

*La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea restaran a disposició del soci el 15 d’abril, 10 dies abans de la realització de la mateixa, tal i com marquen els Estatuts.