En previsió a la Vaga Generalconvocada pel proper divendres 18 d’octubre, el Club Natació Granollers vol comunicar-vos que elservei podrà veure’s afectatal llarg del dia, no podent, fins i tot, garantir l’activitat habitual.

Davant d’aquesta convocatòria, volem comentar-vos les següents consideracions:

  • El dret a vaga de les treballadores i treballadors està protegit per llei i no tenen l’obligació de comunicar la seva intenció de secundar la vagaa l’empresa.
  • Totes les treballadores i treballadors actuaran de manera individuali prendran la decisió que considerin més adequada al respecte
  • Si una treballadora o treballador decideix secundar la vaga, l’activitat (fitnness, aigua, entrenament de seccions esportives…) o servei (classes de natació, entrenadors personals…) que depengui d’ell o ella no es podrà garantir, donat que el dret a vaga és un dret fonamental i l’empresa, per llei, no pot contractar més personal per cobrir la vacant o substituir per un treballador de categoria inferior.
  • Els serveis o activitats que no es realitzin no seran reembossats ni recuperats un altre dia, en ser una convocatòria de sindicats en què els treballadors i treballadores estan emparats per llei.

Us demanem que tingueu en compte aquesta situació a l’hora de fer, divendres 18 d’octubre, ús i gaudi de les instal·lacions i serveis del Club.