Del 16 al 22 d’octubre, la sala de gimnàstica artística del Club Natació Granollers rebrà el nou material adquirit amb la subvenció de la Federació Catalana de Gimnàstica (FCG), que a més a més de millorar la pràctica d’aquest esport, permetrà comptar amb una sala d’entrenament d’alt nivell i donar un salt qualitatiu com a Centre de Detecció i Perfeccionament (CEDIP) de gimnàstica artística masculina (GAM) i femenina (GAF), que forma part del programa de tecnificació de la FCG.

La subvenció atorgada gira a l’entorn dels 100.000 euros, que es destinen a la renovació dels aparells com les paral·leles de GAM, paral·leles asimètriques, plataforma de salt, bolet, poltre amb arcs, així com per acabar els fossats d’entrenament. Aquest últim equipament està essent adequat aquesta setmana per a poder rebre el material que hi ha de contenir.

Va ser al 2010 quan la FCG va proposar el conveni del projecte de renovació d’equipaments de la sala del Club a la Secretaria General de l’Esport (SGE), però finalment no es va poder materialitzar. Agraïm que després de molts esforços i gràcies al suport institucional com econòmic de la SGE i del Govern de Catalunya, aquesta cessió de material esportiu es farà realitat la setmana vinent.