L’Assemblea va mostrar el seu suport a la gestió realitzada durant la temporada 2022-23, així com als pressupostos per a la nova temporada, després d’aprovar tots els punts de la reunió de socis i sòcies del Club Natació Granollers que va tenir lloc el passat dijous 28 de desembre. Una Assemblea General Ordinària que va comptar amb una participació de prop d’una trentena de socis i sòcies que van poder exercir el seu dret, tenint veu i vot, en aquest acte anual en què la Junta Directiva rendeix comptes.

La memòria social i esportiva es va aprovar amb 29 vots a favor i tan sols una abstenció. Una temporada en què es va poder desplegar amb la normalitat habitual el projecte esportiu i social de Club proposat.

L’Assemblea va aprovar, tanmateix, el resultat de l’exercici per unanimitat, amb un total de 30 vots favorables. Un exercici que ha continuat marcat per l’afectació de més d’un 30% de les instal·lacions que gestiona el Club a causa del retard acumulat per les obres de rehabilitació dels vasos 1 i 2 que promou l’Ajuntament. Un fet que ha dificultat la recuperació dels ingressos de quotes de socis i abonats que encara se situa un 23% per sota dels nivells prepandèmia. Malgrat la manca d’instal·lació i d’usuaris, però, el Club ha realitzat un gran esforç que ha permès recuperar, en canvi, la totalitat dels ingressos per prestació de serveis i venda d’entrades així com captar nous patrocinadors que permeten el sosteniment del projecte esportiu de l’entitat. Per altra banda, pel que fa a les despeses la temporada ha estat marcada novament per la contenció i la implantació de noves mesures d’eficiència energètica que han permès al Club disminuir els consums un 43,3% respecte de l’any 2019, però amb un cost que encara es situa un 67,17% per sobre respecte el mateix any de referència. Aquest exercici, tot i la intervenció municipal, el Club no ha rebut les aportacions extraordinàries de l’administració previstes que, tal com va succeir l’any passat, haurien permès equilibrar el resultat.

El pressupost 2023-24 també es va aprovar per unanimitat (30 vots a favor), tenint com a referència un increment moderat dels ingressos a causa del context econòmic i les afectacions de les piscines 1 i 2, i considerant l’aportació de l’administració pel reequilibri econòmic per increment de subministrament i pel retard en l’execució de les obres; i en la partida de despeses, la continuïtat del control de les mateixes en un context d’incertesa pel que fa als preus de l’energia, que tal com es va exposar es treballarà amb l’administració perquè l’impacte sigui el menor possible amb alternatives i solucions per a l’eliminació de la dependència del gas.

Amb el resultat d’aquesta assemblea se significa també la unitat de la massa social a l’hora d’afrontar els reptes de futur que té l’entitat com són el sosteniment del projecte social i esportiu, la viabilitat econòmica i la renovació de la concessió per la gestió de les piscines municipals.