La mobilitat del turmell (flexió dorsal i flexió plantar) és un dels moviments més rellevants a l’hora de tenir un moviment equilibrat del cos. La falta d’amplitud d’aquest moviment pot provocar lesions en les extremitats inferiors degut a que tot desplaçament, salt o flexió de cames requereixen d’uns graus mínims per tal de què el moviment sigui funcional, natural i per tant, efectiu. S’ha demostrat que una flexió dorsal menor a 36,5º pot arribar a provocar una tendinopatía rotuliana (inflamació del tendó patel·lar, que uneix la ròtula amb la tíbia i és l’encarregat de l’extensió del genoll).

La mobilitat i la trepitjada tenen una relació molt important, i és que una trepitjada correcte i una bona mobilitat de turmell poden absorbir una gran part del impacte al córrer. Tots hem sentit alguna vegada que és important buscar la trepitjada amb la part mitja del peu, però sabem ben bé el per què? Quan busquem aquest tipus de trepitjada, fem que el turmell realitzi una flexió dorsal un cop el peu contacta amb el terra, on els solis i bessons treballen de forma excèntrica (contracció muscular on les insercions del múscul se separen entre elles) i junt amb els tendons d’aquil·les i rotulians aconsegueixen reduir l’impacte. No només cal tenir una bona trepitjada, cal també tenir una bona amplitud de moviment en el turmell (com dèiem abans) per tal d’evitar que el genoll busqui compensar la falta d’aquest, creant un desplaçament intern (valc de genoll) .

Per altra banda, si la trepitjada és amb el taló, aquesta força anirà directament a les estructures òssies i tendinoses, realitzant una alta compressió i com a conseqüència poder patir lesions importants.

A la primera part del vídeo podem veure com l’impacte recau directament en el taló creant una pressió al tendó d’aquil·les i turmell abans de què el genoll es flexioni per crear l’amortiguació natural.

A la segona part del vídeo podem veure una trepitjada amb peu més pla, on el primer impacte del peu amb el terra ja coincideix amb la flexió de genoll i, per tant, hi ha un treball excèntric de bessó i soli, juntament amb el treball tendinós del genoll (tendó patel·lar) i turmell (tendó d’aquil·les).