Instal·lacions

 • Nou terra a la sala 3 de fitness i EP, amb pavigym motion
 • Aprovació del Pla Director, un pla de les properes intervencions arquitectòniques a curt, mig i llarg termini, amb el què es millorarà, ordenarà i farà créixer el Club en instal·lacions.
 • Estudi geotècnic del Pla Director
 • Adquisició d’una nova màquina fregadora per a la neteja de les instal·lacions

Serveis

 • Dotació de més tirants de suspensió per a l’Espai Crosshiit
 • Ampliació de l’horari de la piscina exterior, obrint a les 11h, una hora abans, de dilluns a divendres
 • Ampliació de la xarxa wifi, gratuïta i il•limitada a tota la zona exterior de piscines descobertes, pàdel, pista polivalent i sala de gimnàstica Aurora Morata.
 • Adquisició de nou material de flotació (bombolles i manegots)
 • Nous uniformes de treball, amb la nova imatge del Club
 • Incorporació de vending de nutrició esportiva

Seccions esportives

 • Homologació de la piscina 4 (exterior de 50 metres) per a la competició
 • Implantació de dinàmiques per part del Departament de Psicologia als esportistes
 • Dinàmiques de Team Building per als equips de Competició
 • Millora del gimnàs dels esportistes, sanejant i reestructurant l’espai i adquirint nou material

Social

 • Modificació estatutària, essent el més significatiu: la creació de la figura del defensor del soci, de caràcter consultiu; la creació d’un consell d’honor; la regulació de la Junta Gestora; la definició del procés electoral; i la limitació de mandats de la Junta Directiva.
 • Celebració de la 1r Diada Sènior
 • Noves pantalles informatives al Centre d’Atenció al Soci
 • Implantació de nou sistema de tancament d’armariets de lloguer, mitjançant cadenat
 • Millora en el sistema de gestió de reserves online, mitjanç plataforma responsive
 • Ferrer&Ojeda, corredoria d’assegurances, signa com a primer patrocinador oficial del Club Natació Granollers i de les seves seccions esportives