L’Assemblea aprova els treballs realitzats per tècnics independents per a conèixer l’estat actual del club i punt de partida de la nova Junta Directiva

 En Assemblea General Extraordinària del Club Natació Granollers, celebrada ahir divendres 1 de febrer a la seu social de l’entitat, els socis que van assistir, van conèixer de primera mà els informes realitzats per tècnics independents vers l’estat actual del club. Uns informes que van quedar aprovats per majoria absoluta per l’Assemblea.

En l’ordre del dia, s’apuntava l’informe de la Due Diligence com a primer punt del dia, que feia esment al treball realitzat en quatre àrees de treball:  legal, laboral, fiscal i econòmic – financer. Aquest informe donava, com a conclusió, diversos trets destacables, entre els que cal remarcar, el fet de què no existeix cap vinculació entre el Club i l’Ajuntament de Les Franqueses per a l’explotació dels terrenys destinats a la creació del Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada.  Aquesta explotació dels terrenys en concessió de l’Ajuntament de Les Franqueses va ser, finalment, atorgada a l’empresa Aqua Sports Associate BCN SA (propietat, entre altres, d’antics membres de la Directiva del Club), sense l’aval de gestió de l’entitat granollerina, ni cap altre vinculació amb el CNG.

D’altra banda, com a fet destacable, hi ha la concessió administrativa de l’Ajuntament de Granollers per a l’explotació de les instal·lacions de les piscines municipals al CNG.  Dita concessió finalitza el 2027, i entre d’altres obligacions, comporta la realització d’una sèrie d’inversions en les instal·lacions, que a data de l’informe restaven lluny de realitzar-se. El professional independent, però, va rebel·lar que hi ha contactes de la nova Junta Directiva amb els òrgans municipals per arribar a assolir un projecte global de les instal·lacions, i que aquests acords poden ser possible gràcies a la col·laboració i predisposició de l’Ajuntament i l’entitat.

Per últim, com a fet destacable de l’informe de la Due Diligence, planteja l’existència de conflictes d’interès que s’han produït al llarg del temps, sent aquests contraris a llei, segons l’informe presentat.

En el segon ordre del dia, es va presentar un Informe Tècnic sobre l’anomenada zona d’aigües, que conclou que amb el 35% de les obres realitzades ja ha s’ha assolit el pressupost. Aquesta desviació fa replantejar tot el projecte presentat per l’arquitecte Pere Calvo (ex- vicepresident del CNG) i que ostenta la Direcció de l’obra.

Presentats aquests dos punts, que van ser aprovats per àmplia majoria, l’actual Junta Directiva s’ha vist legitimada per actuar, de la millor manera possible, en defensa dels interessos de l’entitat que representen.