Parlar d’hipopressius o de sòl pelvià sembla que només sigui cosa de dones, i ho relacionem paraules com incontinència urinària, post part, i tot allò relacionat amb la dona. 

Però els homes no tenen sòl pelvià? Ni problemes posturals? Ni patologies en columna? Potser els homes no necessiten compensar la seva musculatura? Nels preocupa qualsevol disfunció  sexual que puguin tenirO inclús a nivell de rendiment… és que els homes no volen millorar els seus resultats esportius?   

Els hipopressius poden donar resposta a totes aquestes preguntes. Per tant, els hipopressius també és cosa d’homes. Una tècnica que, a diferència d’altres, estan prenent molta força en els últims anys tant en el món de la salut com en el rendiment esportiu. De la mateixa manera que cada vegada són més els homes que decideixen incloure-la, per tal de gaudir dels seus beneficis. 

Quins són els beneficis per a homes?  

Els hipopressius és un conjunt d’exercicis posturals i respiratoris que disminueixen la pressió intraabdominalun sistema global, on l’impacte positiu en els homes repercuteixen en diferents vessants: 

Salut 

  • Prevenció de tot tipus d’hèrnies abdominals i discals 
  • Prevenció i reducció de la incontinència urinària en homes (problemes de pròstata) 
  • Prevenció i reducció de la diàstasis abdominal 
  • Equilibri i millora del to muscular, reducció de tensions i augment de la consciència postural.  

Vida intima 

  • Millora de la vida sexual i prevenció de disfuncions (problemes d’erecció, ejaculació precoç) 

Estètica 

  • Disminució de la distensió abdominal 

 Rendiment 

  • Millora de la gestió de la pressió intraabdominal davant un esforç 
  • Millora dels paràmetres respiratoris 
  • Alliberament de l’excès de tensió del diafragma 
  • Millor recuperació i augment del rendiment 

 Per tant, els hipopressius no hauria de ser una tècnica només per dones, ja que els beneficis dirigits a homes són tants i de tant valor que no es poden obviar. 

Durant el mes d’abril, el CNG imparteix nous cursos d’hipopressius per aprendre la tècnica.