Avui dilluns 6 de febrer de 2022, la Junta Directiva del Club Natació Granollers ha comunicat a tots els socis i sòcies de l’entitat la convocatòria d’eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva del Club. El procés, que s’inicia avui i finalitzarà el dia 15 de març amb la celebració de l’acte de votacions, es realitza -tal i com marquen els estatuts- dins dels darrers sis mesos de la finalització natural de l’actual mandat i amb marge de temps suficient per tal que l’elecció de la nova junta es faci abans que clogui el mandat de la Junta presidida per Eduard Escandell, que va ser escollida el 28 de juny de 2017.

Les del 2017 van ser les eleccions més participades de la història del Club, on 1.397 socis i sòcies van exercir el seu dret a vot (el 27% del cens), donant el suport a la candidatura d’Escandell, que va reunir un total de 959 vots. Després de 6 anys al capdavant del Club, finalitzen aquest mandat de manera natural, convocant les eleccions, on els socis i sòcies de ple dret de l’entitat (majors de 18 anys, amb una antiguitat mínima d’un any i no tenir suspensa la condició de soci en el moment de la convocatòria) podran tornar a exercir el seu dret a vot. Per ser elegible, les condicions són les mateixes que la dels electors, mantenint, però, la seva condició de soci en el temps de presentació de les candidatures.

Dilluns 6 de febrer Publicació de la convocatòria d’eleccions a membres de Junta Directiva del Club Natació Granollers.
Dimarts 7 de febrer Sorteig públic per escollir els membres de la Junta Electoral d’entre tots els socis que reuneixin les condicions de l’article 33 dels Estatuts. El sorteig tindrà lloc a les 12:00 hores a les oficines del Club i es designaran tres socis com a membres de la Junta Electoral i el mateix nombre de suplents.
Dijous 9 de febrer Presa de possessió i constitució formal de la Junta Electoral.
Del divendres 10 al dimarts 14 de febrer Exposició provisional de les llistes de socis amb dret a ser electors i elegibles que constitueixen el cens electoral al Centre d’Atenció al Soci i termini per presentar reclamacions contra el cens.
Divendres 17 de febrer Termini per a l’aprovació definitiva del cens dels socis electors i elegibles.
Del dilluns 20 al dimarts 28 de febrer Presentació de candidatures, que han d’estar signades pels candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del DNI. Les candidatures han d’anar tancades i s’han de presentar per escrit, i han d’incloure un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels llocs elegibles, definint els càrrecs, com a mínim, de president, secretari i tresorer.
Divendres 3 de març Proclamació per part de la Junta Electoral de les candidatures que poden participar a les eleccions i declaració de les candidatures no vàlides. En cas de presentar-se o ser vàlida una única candidatura, aquesta es proclamarà com a candidatura elegida.
Dilluns 6 de març Inici de la campanya electoral.
Dimarts 14 de març Fi de la campanya electoral.
Dimecres 15 de març Votacions per l’elecció de la nova Junta Directiva del Club. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb un document públic d’acreditació de la personalitat (DNI, carnet de conduir o passaport). Finalitzat el temps per la votació, la Junta Electoral disposarà la realització de l’escrutini, el recompte de vots i proclamació de la candidatura guanyadora.