Benvolgut consoci,
Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 1 de febrer de 2018 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (sala 3 de fitness), amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Explicació de l’informe de la Due Diligence, efectuada al Club Natació Granollers i, acord de prendre mesures, si s’escau.
2. Explicació de l’estat actual de les obres de la “zona d’aigües” i acord de prendre mesures, si s’escau.
3. Precs i preguntes

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
15 de gener de 2018

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu

*La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea estaran a disposició dels socis i sòcies a la seu social del Club, durant els deu dies anteriors al de la realització de la l’Assemblea, tal i com marquen els actuals Estatuts. Per a poder consultar l’esmentada documentació, caldrà demanar cita prèvia a administracio@cngranollers.org. Aquesta documentació restarà només a consulta, sense poder-se’n extreure cap còpia de manera digital ni en paper, com tampoc fer-ne cap tipus de reproduccions (fotografies, enregistraments…).