Aquest matí, dilluns 19 de febrer, el Club Natació Granollers ha assistit al Plenari de la Xarxa d’Infància de Granollers, celebrat a la Biblioteca Roca Umbert, per a participar del Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Granollers 2018-2024 (PLIA), un document que ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions municipals a seguir per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i adolescents de Granollers.

En aquesta línia, després de què el PLIA hagués estat treballat per tècnics municipals, el servei d’educació, el servei de benestar social i acció comunitària, el consell dels infants i un grup de famílies, l’Ajuntament ha demanat l’aportació de professionals i entitats de diferents sectors que treballen l’àmbit de la infància, com és el cas del Club Natació Granollers (seccions esportives, cursets de natació infantils, casals…). L’objectiu és establir un sistema de suport mutu entre tots els agents socials de Granollers i “facilitar la coordinació i l’aprofitament dels recursos de l’entorn, i establir una malla de suport i d’atenció a les famílies de la ciutat, perquè puguin desenvolupar amb responsabilitat i felicitat la criança i l’educació dels seus fills i filles i aconseguir que creixin en plenitud”.

Al Plenari, després de la presentació de la diagnosi inicial i esborrany de les estratègies i accions del PLIA, s’han creat grups de treball per a incorporar noves visiones al Pla, per part dels agents socials que avui hi estaven convidats.