Tens un grup, tens dots de cantant… i et vols promocionar? Participa al nostre càsting per trobar el millor cantant o grup que amenitzarà la festa del 50 aniversari del Club.

OBJECTE DEL CÀSTING
Aquest càsting té la finalitat de trobar el millor solista o grup musical per a què pugui amenitzar la festa del 50 aniversari del Club, que se celebrarà a les nostres instal•lacions durant el mes de juny o juliol de 2017 (encara per determinar).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Podrà participar qualsevol soci o sòcia de ple dret (major de 18 anys) o almenys un dels seus components ha de ser-ho, si es tracta d’un grup.

Es podran presentar tant solistes com formacions musicals, que interpretin tant cançons inèdites com versions.

És condició indispensable cantar en directe, però s’acceptarà que la música pugui ser tocada en directe o prèviament enregistrada per ser reproduïda a través d’aparells electrònics.

A tal fi el Club Natació Granollers, en nom de salvaguardar la igualtat d’oportunitats entre els participants, es reserven el dret a rebutjar a qualsevol concursant que no compleixi amb els requisits establerts.

FASES DE SELECCIÓ DE CONCURSANTS
La participació en el càsting està condicionada a la superació de les següents fases de selecció:

1a FASE. PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS A TRAVÉS D’INTERNET. En concret els candidats hauran d’accedir a través de la web www.cngranollers.org/casting i completar el formulari de sol•licitud de conformitat amb els termes i condicions previstos, enviant una maqueta d’una cançó en format d’àudio digital i vídeo. El període de durada per a la presentació de les maquetes a l’efecte de la seva selecció durarà des l’18 de gener de 2016 al 20 de març de 2016.

2a FASE. CASTINGS PRESENCIALS. En aquesta segona fase l’organització es posarà en contacte amb els tres participants seleccionats de la primera fase i els convocarà la realització d’una entrevista personal i càsting presencials. La finalitat d’aquesta fase és el coneixement personal dels aspirants i l’avaluació de les seves capacitats, així com també donar a conèixer les condicions de la seva possible participació.

3a FASE. SELECCIÓ FINAL. De la 2a Fase, el Club Natació Granollers escollirà el guanyador del càsting, que serà qui participarà a la festa del 50 aniversari del Club.

El Club Natació Granollers es reserva la facultat de modificar les fases de selecció dels concursants, així com el lloc de celebració de les proves, per tal de garantir una selecció de concursants de la més alta qualitat.

El procés d’eliminació o no selecció d’un candidat serà inapel•lable

REGLES DE CONDCUCTA
El Club Natació Granollers es reserva el dret de desqualificar qualsevol aspirant del procés de selecció o un concursant del programa en cas que considerin que la seva actuació és de cap manera inadequada o contrària a qualsevol codi d’emissió, ètic, de regulació o alguna llei aplicable .

Ni els aspirants ni els concursants podran, en cap cas, promocionar cap servei o producte, ni tampoc podran utilitzar un llenguatge inadequat ni grolleries, o fer declaracions injurioses, calumnioses o dir qualsevol cosa que pogués ofendre o ferir a una persona, empresa o entitat .

CESSIÓ DE DRETS
Tots els participants i concursants, a partir de ser seleccionats des de la primera fase de selecció, s’atorguen mitjançant l’acceptació d’aquestes bases el seu consentiment exprés perquè el Club Natació Granollers puguin indistintament utilitzar la seva imatge, nom i / o veu en qualsevol mitjà i a través de qualsevol forma de comunicació, inclosa la publicitat i / o promoció del càsting, en tot tipus d’activitats relacionades amb el concurs ja sigui per si mateixes o mitjançant tercers, sense limitació temporal ni territorial i sense percebre remuneració per això.

NORMES APLICABLES AL CONCURS
El càsting es regeix per la present normativa i el simple fet de la participació, implica l’acceptació incondicional de les mateixes.

El Club Natació Granollers es reserva el dret a expulsar del càsting a qualsevol concursant que no compleixi amb les bases legals en qualsevol moment del procés de selecció o del càsting.