Benvolgut consoci/consòcia,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dijous 28 de desembre de 2023 a les 18:30h en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:00h en SEGONA CONVOCATÒRIA, a sala de gimnàstica ‘Aurora Morata’ del Club Natació Granollers, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Informe del senyor president
  2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2022-2023
  3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2022-2023
  4. Ratificació de les noves quotes del 2023-2024
  5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2023-2024
  6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 15.k dels Estatuts
  7. Torn obert de paraules
  8. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
13 de desembre de 2023

Per assistir a l’Assemblea cal ser soci/sòcia major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci/sòcia i presentar un document personal acreditatiu