Un 71,76% dels socis que han participat en el procés participatiu per a escollir la nova imatge de l’entitat, han apostat per modernitzar globalment la imatge, davant del 28,24% dels socis que han triat l’opció més continuista, apostant pel redisseny de l’escut original. Aquest ha estat el resultat del procés que es va iniciar el passat 27 de febrer -amb una primera fase en què es va demanar al soci que actualitzés el seu mail per a pogués participar el major número possible de socis en aquesta elecció-, i que va finalitzar ahir dijous 8 de març, després de tres dies de votacions, durant els quals hi ha participat prop d’un 20% dels socis convocats. Una participació més que nombrosa, tenint en compte el nivell de resposta que obté el Club quant a participació social (assemblees, eleccions…).

Amb la voluntat de comptar amb una imatge única, representativa i que ajudi a consolidar la marca CNG, el Club va fer l’encàrrec a Produccions Planetàries, de Granollers, per a què desenvolupés gràficament el restyling de l’escut del Club, que tot mantenint l’essència, proposés elements actuals que permetessin afrontar una nova etapa de creixement i consolidació esportiva i social. Per a Produccions Planetàries, “l’objectiu era treballar mantenint la idea de l’escut original del Club, revisar els colors i mantenir-ne l’essència, buscant equilibri i capacitat de desenvolupament sobre diferents suports i superfícies… i amb visió del desenvolupament gràfic corporatiu, tant per les seccions com per l’àrea social, amb vocació de fer-lo sentir propi des del primer dia per a tots els socis del club, integrant valors, disciplines i sensibilitats”, tal i com va transmetre el Club a l’hora d’encarregar aquest projecte.

 

Davant d’aquesta visió, la imatge guanyadora es defineix com una evolució conceptual de l’escut original, treballant formes orgàniques i estilitzades, buscant les tangències pròpies del cos humà fent esport i partint de 5 criteris fonamentals: Notorietat -la marca CNG al centre de l’escut, on la N serveix per diferenciar les dues grans àrees del club: seccions i fitness-; Sentiment -els colors diferenciats en  les dues zones marcades, per mostrar la diversitat de la institució-; Cohesió, l’estructura que manté l’essència original de l’escut primigeni  serveix per agrupar els colors i la seva diversitat per fer-ne un, sòlid i compenetrat; Pertinença -Granollers- 1967, el Club és qui és, sap d’on ve i tots n’estan orgullosos… dins l’escut la ciutat que en veu treballar cada dia des de fa 51 anys; Competició -les figures conceptuals que pretenen esdevenir el punt on tots els socis es facin seu el nou escut, on tots s’han de sentir representats… nedadors, waterpolistes, gimnastes, esport, moviment, salut… CNG!

A partir d’aquesta elecció, el Club procedirà a implantar la nova imatge progressivament. És una de les primeres accions que planteja en nou Pla Estratègic del Club, que té com a objectiu assolir un club modern, amb unes instal·lacions adequades i cohesionat.