Benvolgut consoci,

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc dijous 26 d’abril de 2018 a les 19:00 hores en PRIMERA CONVOCATÒRIA, i a les 19:30 hores en SEGONA CONVOCATÒRIA, a la seu social del CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (sala 3 de fitness), amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Informe del senyor President
2. Aprovació, si s’escau, de la Memòria 2017
3. Aprovació, si s’escau, del Resultat de l’exercici 2017
4. Ratificació, si s’escau, de les noves quotes per l’any 2018
5. Proposta i aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018
6. Aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l’article 14.l dels Estatuts
7. Torn obert de paraules
8. Elecció de 2 membres de l’Assemblea per aprovar l’Acta de la mateixa
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
9 d’abril de 2018

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci i presentar un document personal acreditatiu