Benvolgut soci/sòcia,

La Junta Directiva del Club Natació Granollers li vol fer saber:

Que  ha estat la nostra voluntat convocar i celebrar l’Assemblea General Extraordinària abans d’acabar aquest any 2017, tal i com vàrem dir i vam confirmar en guanyar les eleccions del 28 de juny de 2017.

Que dita Assemblea es va anunciar amb el propòsit de presentar els resultats de la Due Diligence (auditoria), informe que ja està elaborat i en tenim les conclusions.

Que resta encara per resoldre en el Tribunal Català de l’Esport el recurs presentat pel Sr. Josep Lluis Yeste Llamas contra la Junta Electoral amb motiu del procés electoral celebrat en el sí del nostre Club, i que es dictarà resolució en els propers dies.

Per aquest motiu, i per ajustar-nos a dret, considerem que fins que no estigui resolt el recurs presentat pel Sr.Yeste, i  el Tribunal Català de l’Esport ens confirmi l’actuació duta a terme per la Junta Electoral del Club Natació Granollers en les eleccions a President i Junta Directiva del nostre Club -de les que en vam resultar guanyadors-, no és possible convocar l’Assemblea abans de final d’any. Aquesta situació, a més a més, provoca que estiguem fora dels terminis marcats pels Estatuts per la celebració de la mateixa per aquest any.

Tot restant a l’espera de dita resolució per poder convocar l’Assemblea, li fem saber que qualsevol cosa que els socis i sòcies vulguin comunicar a la Junta Directiva, es poden adreçar per escrit a la secretaria  de les nostres oficines.

Com sempre, estem a la seva disposició i seguim actuant segons dret i en benefici de tots els socis i sòcies del nostre club.

Salutacions,

Eduard Escandell
President
Club Natació Granollers