Conèixer la nostra velocitat de llindar òptim en natació o velocitat crítica determinarà el punt de natació en què si vas més ràpid et veuràs obligat a disminuir la velocitat perquè no aguantaràs el ritme molt més temps, i si vas més lent, no veuràs progressió en la velocitat i quedaràs estancat. Aquest serà, doncs, el teu ritme ideal, per tant, la teva velocitat òptima o velocitat crítica, que ens permetrà desenvolupar el teu nivell i augmentar la teva capacitat aeròbica, i el teu rendiment, podent nedar períodes de temps i de distància, independentment de la longitud de la piscina.

Ja fa vàries dècades que Wakayoshi y co ( 1992) va definir la velocitat crítica com la major velocitat que pot ser mantinguda per un llarg període de temps sense arribar a l’extenuació, expressant així la relació entre el temps i la distància.

Els procediments utilitzats amb l’objectiu d’establir les velocitats en natació per l’entrenament de la resistència aeròbica, solen basar-se en la determinació de la relació existent entre el consum d’oxigen (VO2), la concentració sanguínia de lactat (La), la freqüència cardíaca (FC) i la Velocitat en natació.

Tenint en compte que tots aquests paràmetres i els protocols són difícils d’aconseguir i de mesurar, establirem un test que permet determinar la velocitat en natació basant-nos en un protocol de dues distàncies, on es pot obtenir el valor de la velocitat crítica (Vcrit).

Quan establim dues distàncies, aquestes han de ser molt diferents. Per exemple:

Distància 1 (d1): 50m, 100m o 200m Nedar al màxim i establir temps 1 (t1)

Distància 2 (d2): 400m o 800m Nedar al màxim i establir temps 2 (t2)

Si les distàncies es neden dins la mateixa sessió, és imprescindible tenir un descans perllongat, aproximat d’uns 30 a 60 minuts.

 

Figura : Fórmula simplificada pel càlcul de la Vcrit (Ginn, 1993)

Exemple per entrenament sèries de 400m:

d1 = 50 lliures      t1 = 30”

d2 = 400 lliures    t2 = 5’ (300”)

Vcrit = 400 – 50/ 300 – 32 = 1,305m/s

Temps ritme Vcrit = distància 400/1,3 = 307” 5’07

Exemple d’entrenament

5×400 crol/40”d AEM 85%-90% (de la Vcrit)

Ritme sèries 

Si hem establert la Vcrit a 5’07”, i la proposta de la sessió és 5×400 al 85%-90% d’aquesta velocitat crítica, el temps de ritme de les sèries serà de :

5.07 al 85%-90% = 5.40-5.45 Velocitat de les sèries, on estaríem treballant en zona 3 Aeròbic Mig (AEM)

Zones d’entrenament %Vcrit %V400 Zones ENE-RFEN
Zona 1 75%-80% >75% Regeneració
Zona 2 80%-90% 75%-85% AEL (Treball Aerònic Lleuger)
Zona 3 90%-100% 85%-95% AEM (Treball Aerònic Mig)
Zona 4 100% 100% AEI(Treball Aerònic Intens)
Zona 5 110%-110% 105% ANLA (Treball Anaerònic Làctic)

Establiment de zones d’entrenament amb determinació de la Vcrit