Durant els anys anteriors el Club va créixer a nivell social, i davant la necessitat d’ampliar la instal·lació, es va inaugurar al gener del 1998 la nova piscina coberta.