A partir del 10 de novembre ja es podran presentar les creacions per a participar a la segona edició del Concurs de Dibuix, sota el lema “Un Nadal molt esportiu”. Els socis esportistes, socis i fills de socis del Club Natació Granollers menors de 18 anys, hi podran participar, amb premis per categories. A més a més, un dels dibuixos finalistes serà la nadala per felicitar les festes a les nostres seccions esportives.

Bases del Concurs de Dibuix:

1. El concurs va adreçat a socis esportistes, socis i fills de socis del Club Natació Granollers, sempre i quan siguin menors de 18 anys, que participaran en una de les tres categories determinades segons edat:

a) De 4 a 6 anys
b) De 7 a 12 anys
c) De 12 a 18 anys

2. El tema objecte del concurs serà ‘Un Nadal molt esportiu’

3. Els dibuixos seran a color (es pot utilitzar qualsevol tècnica) i es presentaran en la cartolina lliurada pel Club Natació Granollers (cal sol·licitar-la al Centre d’Atenció al Client, a partir del 10 de novembre).

4. Per a participar al concurs, els dibuixos han de ser lliurats al Centre d’Atenció al Client fins al dia 12 de desembre de 2014, que és el termini màxim d’admissió.

5. El jurat estarà integrat per persones relaciones amb la cultura i l’esport.

6. El lliurament de premis s’efectuarà el dia 16 de desembre de 2014, a les 18:30h, a la sala polivalent del Club Natació Granollers

7. Tots els dibuixos seran exposats al Club Natació Granollers.

8. S’atorgarà un premi per categoria, al millor dibuix. A més a més, entre els dibuixos premiats de cada categoria, el jurat n’escollirà un, que farà servir com a felicitació de Nadal, per a desitjar bones festes a les seccions esportives del Club Natació Granollers.

9. El jurat podrà declarar desert, si ho estima oportú, qualsevol dels premis.

10. Els dibuixos no premiats seran recollits el mateix dia del lliurament de premis.

11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.