Francesc Pérez Moreno, Àrea Tècnica
(57 anys- Granollers)

“Treballa amb qui t’ofereixis bons vincles

Títols acadèmics: Tinc l’oficialia en maquinària industrial, un grau de càrrecs intermitjos, que és un títol industrial, i esportivament tinc el títol d’entrenador de gimnàstica artística.

Experiència esportiva: Jo vaig ser gimnasta quan era jove, aquí al Club, fins que vaig acabar exercint com a entrenador durant tres anys també al Club.

Experiència professional: Aqui al Club, a manteniment hem vaig incorporar al 2014, després de tota la meva experiència laboral prèvia en l’àmbit industrial. Estic satisfet!

La gran fita a nivell professional: Per la meva manera de ser, les meves grans fites són aquelles en les que el treball en grup ens ha portat bons resultats.

Aficions: La meva afició es treballar. Pel matí, per la tarda, m’encanta la meva feina.

Esports que practica: Fa anys que no, no em queda prou temps per fer-ho.