És i ha estat sempre la nostra voluntat adequar en tot moment les instal·lacions, activitats i serveis per a garantir la màxima seguretat en l’ús i pràctica esportiva dins del Club. En aquest sentit, les autoritats sanitàries permeten, de nou, la utilització d’assecadors de cabell, sempre i quan estiguin situats en àrees restringides i acotades del vestidor que garanteixin el seu ús individual.

Sabent que és important per a tots els usuaris i usuàries disposar dels assecadors -i més ara que hem entrat a la tardor-, estem instal·lant assecadors dins de les cabines individuals dels vestidors de la piscina 3, tant femenins com masculins, així com dins dels vestidors d’ús individual situats a peu de piscina 3.

Si bé els assecadors del vestidor femení ja estan operatius, la resta dels espais quedaran habilitats i equipats amb els assecadors al llarg dels propers dies.

Esperant poder seguir avançant, rep una cordial salutació.

Junta Directiva
Club Natació Granollers