El Club Natació Granollers ha obert la seva xarxa wifi a tota la instal·lació (hall, piscines i fitness), de manera gratuïta i il·limitada, per a socis i usuaris de l’entitat. El que es pretén és facilitar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies per tal de millorar l’experiència del soci i usuari en la seva estada al Club.

Per a accedir a la wifi no cal introduir clau d’accés, ni registrar-se… només acceptar les condicions d’ús. Una manera fàcil i ràpida d’accedir a aquest nou servei que permetrà que el soci i usuari pugui navegar per internet i facilitar-li la consulta a la informació i comunicacions emeses pel Club, reservar o inscriure’s online a les activitats i serveis, i accedir a les xarxes socials.