Excés de treball físic superant els límits de tolerància, no respectar els períodes de repòs i descans, o una alimentació i hidratació incorrectes i insuficients són les principals causes per les quals una persona arriba a tenir fatiga.

Els símptomes
La fatiga és una sensació de cansament o esgotament que es produeix en realitzar un exercici físic i que no només provoca una sèrie de carències i alteracions fisiològiques (motora i coordinativa), sinó que també ve acompanyat d’afectacions a nivell nerviós (mental, sensorial i emocional), provocant diversos símptomes:

– Sensació de cansament, fins-hi tot en realitzar les accions més simples i lleugeres
– Pesadesa muscular, en ocasions acompanyada de molèsties o petits dolors
– Alteracions en el ritme cardíac i respiratori
– Falta de coordinació en els moviments i errors en l’execució
– Desig de deixar de realitzar els exercicis
– Irritabilitat i apatia
– Alteracions de la son
– Pèrdua de pes
– Descens exagerat en el rendiment
– Manca de concentració i atenció

Com tractar-la…
Primerament s’ha de diferenciar la fatiga sobrevinguda degut a un esforç puntual i la produïda per un treball prolongat i continuat en el temps que donaria lloc a un estat de sobreentrenament.
En el primer cas, és aconsellable realitzar un treball de recuperació i relaxació, i fins i tot aplicar alguna tècnica de recuperació com el massatge o la hidroteràpia.

En el cas de sobreentrenament hauríem d’analitzar les causes i actuar en conseqüència, però en termes generals es recomana reduir el treball o realitzar un repòs esportiu si fos necessari, dieta adequada i l’aportació de suplements vitamínics si el metge ho recomana, utilitzar mètodes de relaxació i respiració per a disminuir la tensió nerviosa, realitzar escalfaments al principi de cada sessió de treball i acabar totes elles amb exercicis de recuperació i de tornada a la calma també ens pot ajudar.

Com evitar-la?
La hidratació és essencial. Beure abundant aigua i líquids abans, durant i després de l’exercici ha de ser una obligació més en les nostres rutines. El metabolisme i les reaccions químiques per a moure els nostres muscles necessiten aigua. Si tenim sensació de set, segur que la fatiga estarà també propera a presentar-se.

No paris de cop la teva activitat, sinó que procura anar-la reduint de manera gradual. El fet de detenir-se precipitadament evita que la circulació segueixi activa, el que fa que ens fatiguem més i que augmenti el temps necessari per a la posterior recuperació.

Sigues intel·ligent a l’hora de planificar la teva rutina i ves variant la intensitat dels exercicis per dies. Si un dia realitzes sèries d’alta intensitat, programa per al dia següent una jornada de descans o una activitat molt més lleu. Els moments de descans són també necessaris per a assimilar l’activitat i recuperar els muscles correctament, a més a més d’evitar la fatiga o i fins i tot les lesions.

Menja i dorm correctament. Tant l’alimentació com les hores de son mínim necessàries són també importants pel que fa a l’activitat física i en el rendiment esportiu. És la millor forma de compensar, alimentar i retornar al nostre organisme el que li hem pres durant l’esforç. Recorda que una bona ració d’hidrats i proteïnes pot ser el què el cos t’estigui demanant després de l’exercici per a restablir i enfortir els músculs.

En la mesura del possible, reserva’t un temps per als banys de contrastos. En alternar la temperatura de l’aigua, entre calent i més fred, pot ser de gran ajuda per a activar la circulació sanguínia, contraent i dilatant els vasos. El que, a més a més, propiciarà l’eliminació dels metabòlits que potencien la sensació de fatiga i inflamació muscular.